Jorden

3D billede orkanen FlorenceMens orkanen Florence - som er nedgraderet fra en kategori 5 til 1 orkan - er på vej indover Floridas kyster, overvåger NASA nøje orkanen. De har taget dette 3D billede af Florence. Så hvis du har et par blå/røde 3D briller så prøv dem nu!
Kilde; NASA
Lyn højt i Jordens atmosfære ESA har fået de første målinger og billeder fra det nye dansk-ledede lyn-observatorium, som er blevet installeret på ISS.Det skal især observere de lyn der ligger over skyerne og strækker sig højt op i den yderste atmosfære.
Torsten Neubert fra DTU siger "Vi har registrerert 100.000 målinger/sekund af disse forbløffende naturkræfter. Det er et fantastisk eksempel på hvor kraftfukde vores fotometre er". Billederne ligner iøvrigt meget de billeder Andreas Mogensen også fotograferede da han var på ISS, skriver ESA
Jorden15.000 internationale topforskere støtter i en artikel der er publiceret på flere universiteters hjemmesider op om en fælles advarsel om at vi netop nu befinder os i en tilstand af masseudryddelse; Antallet af arter er faldet til 42% af antallet i 1970.

Jordens biodiversitet er altså mere end halveret på kun 50år! Dermed er vi teknisk set i en tilstand af masseudryddelse - den sjette af slagsen de sidste 540 millioner år.

Samtidigt kan man se at selvom fiskeriet intensiveres, er den globale fangstmasse faldet med godt 20% de sidste årtier, så mængden af fisk - og ikke kun antallet af arter - er altså også faldende.
Kun menneskene bliver der flere af: Siden 1992 og altså på kun 25år, er antallet af mennesker steget med 2 milliarder eller 33%!. Det lægger pres på Jordens ressourcer, så vi nærmer os en grænse for Jordens bæreevne skriver Oregon State University

Derudover kommer de naturligvis også ind på vores CO2 emissioner, som vi gør alt for lidt for at reducere. Men det er ikke kun væksten der bekymrer forskerne som omfatter topforskere fra mange forskningsgrene inklusive adskillige nobelprisvindere. For det er også grunden til at vi stadig vokser. Det er befolkningsvæksten i de fattige lande kombineret med en stigende materiel vækst.

Så vi skal tage befolkningstilvæksten alvorligt, men lige så vigtigt skriver de at vi skal "..gentænke en økonomisk model der er baseret på vækst". Som en kendt økonom udtrykte det: "Kun sindssyge og økonomer kan tro på en evig eksponentiel vækst"
Orkaner over Atlanten
Orkanen Irma rammer lige nu den amerikanske kyst ved Key West, kun en måned efter en anden orkan og efterfulgt af 2 mindre orkaner. NASA følger den naturligvis også interesseret. Studier af Irmas dannelse og dens følgesvende, viser at der i fremtiden nok vil blive færre orkaner i atlanterhavets orkansæsonen, men at de vil blive voldsommere ligesom Irma, ifølge John Hopkins University
Earth by nigth mosaikSiden NASA i 1994 lavede sin berømte mosaik af bylys på Jordens natside, har det været brugt i utallige sammenhænge. Der er siden blevet lavet mange andre billeder bylyset på Jordens natside, men nu har NASA endelig lavet en ny samlet mosaik, med opløsning ned til kun 1km! Den fulde .jpg-fil fylder også små 300MB. NASA har samtidigt gjort det lettere at bruge mosaikken sammen med andre realtime applikationer, som fx som baggrund på meteorologiske skybilleder.

SE New Night Lights Maps Open Up Possible Real-Time Applications fra NASA