Jorden


Sidste uge rystede et jordskælv dele af det centrale Italien. Jordskælvene skyldtes en forskydning af de tektoniske plader. ESA har sammenlignet nye billeder fra deres Sentinel satelitter med gamle, og har dermed kunnet måle at dele af italien er flyttet 20cm efter skælvene!.

Se 'Italy earthquake displacement' fra ESA
mandag 8/8 er i år den dag vi har brugt vores ration Global Footprint Networkl er en international tænketank, der koordinerer forskning, udvikler metodiske standarder og giver beslutningstagerne en menu af værktøjer til at hjælpe den menneskelige økonomi til at operere indenfor Jordens økologiske grænser.

Og i følge deres parametre og beregninger er mandag 8/8 i år den dag hvor vi har brugt "året ration" af ressourcer. De forskellige parametres vigtighed kan helt sikkert diskuteres selvom de er nok så velunderbyggede, men det vigtige er også at grænsen nås tidligere og tidligere år for år. Derfor er opfordringen at gøre mere for at genbruge og reducere energiforbruget.

Se Overshootday.org
Jorden set fra ISS
Jorden set fra ISS
Man har systematisk målt og gemt vejrdata siden 1860, som især klimaforskerne bruger flittigt til at se udviklingen pg sammenligne historiske målinger med moderne klimamodeller. Men man har ofte hørt hvordan modellerne ofte ret sytsematisk ikke har kunnet ramme de historiske data og/eller undervurderet opvarmningen.
Det er en effekt som er velkandt af både vejr- klimaforskere og som skyldes at gamle målinger var for usikre eller at man tidligere havde færre målepunkter.

Nu har NASA vist at ved at interpolere data for at "gætte" de manglende målepunkter i de gamle data, for at tage højde for de færre målepunkter, kan man faktisk få dem til at passe med de frem- og tilbageskrivninger man arbejder med i modellerne.

Se Historical Records Miss a Fifth of Global Warming

Marssatellitter har kunnet se klitter flytte sig på Mars over en årrække. Det lyder måske vildt at klitter kan flytte sig så meget at det kan ses fra rummet. Men på Jorden går det utroligt meget hurtigere som denne fantastiske timelaps video fra BBC viser, sammen med nogle lige så flotte billeder af nattehimlen og dramatiske skyformationer.
Mange nyere fund har vist at livet på Jorden faktisk opstod ret tidligt. Men det har ledet til et lille problem kaldet "Faint young Sun paradokset" For tidligt i Jordens historie lyste Solen meget mindre end idag, så Jorden ikke fik så meget UV-stråling og varme som er gode forhold for liv. Men forskere fra South West Research Institute har regnet på kulstof og svovl emissioner fra de hyppigere meteornedslag Jorden oplevede dengang Og deres simulationer og resultater viser at de øgede emissioner af drivhusgasser har holdt Jorden tilpas varm til at livet kunne opstå.

Kilde: 'possible solution to “faint young Sun paradox” in primordial asteroid impacts' fra SWRI