Småplaneter

Det 20km store ajula krater ved siden af Ahuna Mons bjerget på dværgplaneten Ceres
Analyser af observationer af fra Dawn sonden af Ceres fra Juli-oktober 2016, viser ændringer i vandkoncentrationerne i kratervæggene i det 20km store krater Ajula. Ceres nærmer sig Solen i sin let elliptiske bane, så forskerne mener at ændringerne skyldes fordampninger i dagtimerne, som fortættes på væggen i nattetimerne, skriver NASA
Neptun er en gaskæmpe ligesom Jupiter og Saturn. Men den er noget mindre og med en afstand på 4,5 mia km fra Solen også meget koldere. Derudover har der også kun været et par rumsonder der har studeret den i forbifarten, så man ved ikke så meget om forholdende på- og i den. Derudover er det svært at genskabe de ekstreme forhold på sådanne isgiganter. Men forskere fra Edinburgh har nu skabt en god computermodel der gengiver forholdende. De har bla. fundet af vand og ammoniak sandsynligvis danner en ret ukendt substans kaldet 'ammonia hemihydrat' som de mener er en væsentlig bestanddel af iskæmpers skal af gasser.

KIlde: University of Edinburgh
Ceres
Studier af kratervægge på småplaneten Ceres og især skred på dem, viser at klippeskredene er præget af porøse udstenede materialer, som typisk er det der bliver tilbage når is og vand fordamper hurtigt. Når et meteor skaber et krater roder det godt op i- og opvarmer undergrunden, så vandet fordamper. Man har fundet tegn på vand på overfladen, men dette understøtter at der også er vand i undergrunden. Kilde: Planetary Science Institute
Kuiperbæltets hældning kan forklares ved en ukendt planetDe seneste års infrarøde kortlægninger af himlen, har afsløret adskillige nye større asteroider i det ydre asteroidebælte 'Kuiper bæltet'. Forskere fra Arizona State University har dermed kunnet begynde en kortlægning af asteroidebæltet med analyser af 600 KPO'ers baner, som afslører at hele bæltet hælder ca. 8grader fra det ækvatoriale plan.
Deres analyser og simulationer viser at et "planetarisk legeme" - altså noget der er større end asteroider - i Kuiperbæltet kan forklare hældningen. Asteroidernes baner burde være ret flade omkring det ækvatoriale plan uden for 50AU (7,5 mia km) og det er det også. Men lidt længere ude (80AU) har de fundet denne hældning "forestil Dig at Du tager en masse roterende snurretoppe og giver dem et lille skub. Deres baner og rotationer vil være vidt forskellige, men i gennemsnit peger de mod det gravitionelle felt (red: som skubbede dem)" siger professor Louise Foucar Marshall fra LPL

Det er værd at bemærke at det IKKE er den store niende planet andre astronomer leder efter længere ude (500-800AU), men jo er betydeligt nærmere og må ligge ca 60AU ude - Altså et helt nyt legeme: Måske en tiende planet? .

Kilde: UA Scientists and the Curious Case of the Warped Kuiper Belt
Bjerg- og sneskred på CeresEn geologisk undersøgelse af dværgplaneten/asteroiden ceres, viser at dens overflade i høj grad er præget af sten- og sneskred. Geologerne har kategoriseret 3 forskellige typer skred på Ceres:
Type 1 som er aflange stenskred, type 2 som er de mest almindelige er mere runde og optræder typisk langs dens ækvator og type 3 som synes at dannes når is smelter ved nedslag.
Geologernes undersøgelse viser at Ceres overflade består af klipper og 10-50% is. "Ceres ligner mere og mere vores inderste is-verden" slutter forfatteren Britney Schmidt af.
Kilde: Georgia Institute of Technology og Nature Geoscience