Saturn

Saturnmånen Titan, fotograferet af Cassini-sonden på dens sidste besøg 15 april 2017
Inden sin endelige tur ind i Saturn, lavede Cassini-sonden en sidste meget tæt passage forbi Saturns sagnomspundne måne Titan. Disse sidste data har givet mange opdagelser og nu også en ny som er publiceret i Nature Astronomy 15 april 2019;

Titan er speciel ved at have en tæt sky-dækket atmosfære og at der er mange ret store søer af methan/ethan omkring dens nordpol - ialt har de et areal på 1,6kvadratkilometer! På den ene side af nordpolen er der ret store søer, som man godt vidste var fyldt med methan/ethan. Men de nye data har afsløret at Titans små søer på de anden side af polen også er fyldt med flydende methan/ethan og at de er over 100m dybe!

Det specielle ved søerne er at de små søer på den anden side af polen er bjergsøer der ligger højt over Titans "havniveau" og man var derfor faktisk ikke sikre på præcis hvad de var. Fundet af at deres indhold er det samme som de store søerne bekræfter dermed også at Titan har en "methan cyklus", hvor regn fylder søerne, som igen fordamper eller trækker ned i undergrunden skriver NASA
Eftersom Titan er dækket af skyer, er billederne lavet med radar, som også kan trænge ned i undergrunden.
Saturns hyrdemåner der er gemt i ringene
Da Cassini sondens tog sine sidste "dyk" ind gennem Saturns ringe, fik man et væld af nye data om dens indre måner; Ikke bare mere detaljerede billeder, men også spektroskopiske analyser og tyngdemålinger. Analyser af disse data viser nu at de i høj grad dele overflade-sammensætning med hinanden og med ringene.
Samtidigt har de også allesammen en form for højderyg over deres ækvator og sidst men ikke mindste har de vist sig at være lettere og dermed mere porøse end man hidtil har ment og kunnet måle

Dermed konkluderer forskerne at deres overflader er præget af is, støv og der er drysset ned på dem fra ringene og fra gasser efterladt i kredsløb af den større måne Enceladus's geysere.Konklusionen understreges naturligvis af deres højderygge om ækvator hvor det meste er endt,samt at de ikke er så solide/tunge som man ville forvente, hvis de var massive sten/is-klumper, skriver NASA
Bølger i Saturns ringe I modsætning til Jupiter som har tydelige hvirvler i sit skydække, er Saturns skydække meget uniformt og dermed svært at måle rotationen på. Derfor har Saturns nøjagtige døgnlængde altid været lidt usikkert at måle.

Men gravitionelle målinger fra Cassinis sidste tætte kredsløb om Saturn har vist at Saturns øverste atmosfærelag roterer meget synkront. Og nye sammenligninger med ringene viser at ringene drejer synkront sammen med de øverste 300km af Saturns atmosfære.

Og selvom ringene også ser helt glatte ud, kruses de af et utal af tyngdebølger - sandsynligvis skabt af hyrdemånerne mellem ringene. Dermed kan man måle Saturns rotation mere nøjagtigt med Casinni-sondens data. Målt på denne måde er Saturns døgn nøjagtigt 10t 33m 38s,hvilket er flere minutter kortere end det døgnlængde man har mål med radiobølger skriver University of California, Santa Cruz og NASA
Skyer, reflektioner og tegn på regn ved Titans nordpol
Studier af billeder af Saturnmånen Titan's nordpol taget juni 2016, viser skyer (blå pile), reflektioner fra søer (røde og lyseblå) og spor der tyder på nedbør/regn (lyserøde pile).
Titans årstider varer 7 år. Da Cassini sonden kom til Saturn var det lige blevet sommerved Titans sydpol. Og dér fandt man skyer, men ingen om nordpolen. Mod slutningen af Cassini-missionen var det midlertidigt blevet sommer ved nordpolen og derfor ledte man efter tegn på skyer der også. Dem mener man spåp at have identificeret nu, skriver American Geophysical Union
Saturns ringe meget unge Analyser af data fra Cassini-sondens sidste ture ind gennem Saturns ikoniske ringe har gjort det muligt at måle masse- og rotationsforholdende med langt højere nøjagtighed end andre metoder. Det har forskerne gjort ved at bruge sonden selv som "pendul" i de sidste 22 tætte kredsløb om Saturn. det har afsløret 2 ting:
- Saturns dybere atmosfære roterer synkront med de øverste atmosfærelag helt ned til 9000km's dybde - det er 5x dybere end Jupiters roterende lag
- Saturns ringe er meget lettere end hidtil antaget og kan dermed ifølge forskernes modeller ikke være ret gamle: sandsynligvis kun 10-100 mill. år.
Dermed dannedes Saturns ringe,mens dinosaurerne herskede på Jorden skriver NASA