Uranus

UranusGasplaneten Uranus har et år på 84 Jordår - den tid det tager den at kredse om Solen. Ligesom på Jorden påvirker det naturligvis klimaet og dermed også hvordan den reflekterer sollyset. Men dens lysvariationer har aldrig svaret helt til dens år da den har talrige kortere variationer. cykliske variationer er ligesom bølger, for når bølger mødes, kan der opstår uventede interferensmønstre.
Karen Aplin fra Oxford University har studeret Uranus lysvariationer og renset dem for de årlige variationer. Gemt i variationerne fandt hun en 11 årig cyklus som svarer til Solens solpletcyklus.
Hendes analyser og simulationer viser at der sker kemiske ændringer i Uranus skytoppe, som hun mener skyldes kombinationen af sollysændringer og kosmisk stråling, der til sammen skaber lysændringerne på Uranus synlige skytoppe.
Kilde Oxford University
Uranus og dens måner og ringe Nye studier af Uranus ringe, viser at dens kredsløb om planeten ikke er cirkulært som man ville forvente, men danner en let og lidt mystisk trekant. Analyser og simulationer af dens måners baner viser at det er Uranus månen Cressida som kredser langsommere om Uranus, som skaber denne deformation.Men pga det gravitionelle træk mellem Cresssida og ringene, er Cressidas bane ikke stabil, men vil i det lange løb kollidere med en anden måne Desdemona, skriver de på arXiv
Uranus og dens ringe og måner
Uranus og dens ringe og måner
Nye analyser af Uranus's ringe og dens måner i 30år gamle billeder fra Voyager2 sonden, viser klumper i ringene der ændres afhængigt af deres position om gasplaneten. Det har forskerne vist kan skyldes 2 små "hyrdemåner" tæt på ringene, som bryder symmetrien i ringene. Der kan altså være 2 små hidtil ukendte måner om Uranus.

LÆS å 'Uranus May Have Two Undiscovered Moons'
Neptun og dens måner
Neptun - den yderste gasplanet - bruger 165år på at kredse om Solen. Den blev opdaget for 170år siden, men det er først de sidste ca. 50år man har kunnet måle temperaturen præcist med infrarøde optagelser. Wes Lockwood fra Lowell observatoriet har ihærdigt og vedholdende målt dens temperaturer år efter år siden 1970, og har dermed nu afdækket en hel årstid (165år / 4) af Neptuns sæsoner. Men udover de forventelige årstidsvariationer, har man også fundet andre mere uregelmæssige variationer. Analyserne har nu vist at de følger Solens 11årige solplet cyklus.

Neptuns atmosfære består mest af brint og helium og en smule methan. Solen lys er kun 1/900 så kraftig som vi oplever den og dens atmosfære temperatur er -170'C

Kilde: Oxford University Science Blog

3 store asteroider af Centaur-klassen, følger nøjagtigt samme bane som gasplaneten Uranus.