Jorden

Beredskabsstyrelsen har publiceret deres nye risikobillede af hvilke trusler vi kan og bør forberede os på. Og for første gang har de medtaget "Rumvejr"; Dvs. Solstorme. Store Soludbrud forstyrrer regelmæssigt satellitdriften, men har også med årtiers mellemrum kostet store summer for især nordligt beliggende lande som Sverige og Canada - og Danmark. I 1897 oplevede man en helt ekstrem solstorm som satte ild til telegrafstationer mm. Konsekvenserne af den slags storme vil være enorme nu i rumalderen og det bør vi forberede os på mener de.
Kilder: Beredskabsstyrelsen og DR mfl.
Ekstremt varm vinter svækkede havisen om Nordpolen
Ekstremt varm vinter svækkede havisen om Nordpolen

En varm cyklon blæste sidste vinter varm luft ind over nordpolen, som dermed blev 10grader varmere end normalt. Det svækkede havisen, som forventes at ændre denne vinter. Samtidigt melder internationale organisationer om flere klimaflygtninge end krigsflygtninge og FN's klimapanel frygter at vi kigger på et scenarie hvor vi har 3 grader højere temperaturer om 50år. Ikke kønne udsigter.
Kilder; NASA onm havisen, Flere klimaflygtninge end krigsflygninge og hvad klimaflygtninge flygter fra på DR

Sidste uge rystede et jordskælv dele af det centrale Italien. Jordskælvene skyldtes en forskydning af de tektoniske plader. ESA har sammenlignet nye billeder fra deres Sentinel satelitter med gamle, og har dermed kunnet måle at dele af italien er flyttet 20cm efter skælvene!.

Se 'Italy earthquake displacement' fra ESA
mandag 8/8 er i år den dag vi har brugt vores ration Global Footprint Networkl er en international tænketank, der koordinerer forskning, udvikler metodiske standarder og giver beslutningstagerne en menu af værktøjer til at hjælpe den menneskelige økonomi til at operere indenfor Jordens økologiske grænser.

Og i følge deres parametre og beregninger er mandag 8/8 i år den dag hvor vi har brugt "året ration" af ressourcer. De forskellige parametres vigtighed kan helt sikkert diskuteres selvom de er nok så velunderbyggede, men det vigtige er også at grænsen nås tidligere og tidligere år for år. Derfor er opfordringen at gøre mere for at genbruge og reducere energiforbruget.

Se Overshootday.org
Jorden set fra ISS
Jorden set fra ISS
Man har systematisk målt og gemt vejrdata siden 1860, som især klimaforskerne bruger flittigt til at se udviklingen pg sammenligne historiske målinger med moderne klimamodeller. Men man har ofte hørt hvordan modellerne ofte ret sytsematisk ikke har kunnet ramme de historiske data og/eller undervurderet opvarmningen.
Det er en effekt som er velkandt af både vejr- klimaforskere og som skyldes at gamle målinger var for usikre eller at man tidligere havde færre målepunkter.

Nu har NASA vist at ved at interpolere data for at "gætte" de manglende målepunkter i de gamle data, for at tage højde for de færre målepunkter, kan man faktisk få dem til at passe med de frem- og tilbageskrivninger man arbejder med i modellerne.

Se Historical Records Miss a Fifth of Global Warming