Jorden

Jorden set fra ISS
Jorden set fra ISS
Man har systematisk målt og gemt vejrdata siden 1860, som især klimaforskerne bruger flittigt til at se udviklingen pg sammenligne historiske målinger med moderne klimamodeller. Men man har ofte hørt hvordan modellerne ofte ret sytsematisk ikke har kunnet ramme de historiske data og/eller undervurderet opvarmningen.
Det er en effekt som er velkandt af både vejr- klimaforskere og som skyldes at gamle målinger var for usikre eller at man tidligere havde færre målepunkter.

Nu har NASA vist at ved at interpolere data for at "gætte" de manglende målepunkter i de gamle data, for at tage højde for de færre målepunkter, kan man faktisk få dem til at passe med de frem- og tilbageskrivninger man arbejder med i modellerne.

Se Historical Records Miss a Fifth of Global Warming

Marssatellitter har kunnet se klitter flytte sig på Mars over en årrække. Det lyder måske vildt at klitter kan flytte sig så meget at det kan ses fra rummet. Men på Jorden går det utroligt meget hurtigere som denne fantastiske timelaps video fra BBC viser, sammen med nogle lige så flotte billeder af nattehimlen og dramatiske skyformationer.
Mange nyere fund har vist at livet på Jorden faktisk opstod ret tidligt. Men det har ledet til et lille problem kaldet "Faint young Sun paradokset" For tidligt i Jordens historie lyste Solen meget mindre end idag, så Jorden ikke fik så meget UV-stråling og varme som er gode forhold for liv. Men forskere fra South West Research Institute har regnet på kulstof og svovl emissioner fra de hyppigere meteornedslag Jorden oplevede dengang Og deres simulationer og resultater viser at de øgede emissioner af drivhusgasser har holdt Jorden tilpas varm til at livet kunne opstå.

Kilde: 'possible solution to “faint young Sun paradox” in primordial asteroid impacts' fra SWRI
Jordens kerne er en tidsmaskine!
Jordens kerne er en tidsmaskine!
Einsteins kendte tvillingeparadoks - at hvis tvilling1 rejser hurtigere end tvilling2, vil hans tid gå langsommere og han vil være yngre end tvilling2 efter en rejse - gælder også Jorden.
I 1960'erne postulerede den kendte fysiker Richard Feynman, at eftersom Jordens kerne er underlagt en større tyngdeacceleration end Jordens skorpe, er dens tid gået langsommere end skorpens tid de sidste 5 mia. år. Og accepterer man relativitetsteorien, betød det ifølge Feynmann at Jorden kerne må være flere dage yngre end skorpen!

Det har været accepteret siden, men ingen har regnet nøjere efter med moderne supercomputere - før nu. For de 2 danske forskere Uggerhøj og Mikkelsen fra Aarhus universitet har regnet på effekten og fundet at Jorden kerne ikke bare er "et par dage" yngre, men hele 2,5 år yngre end dens skorpe!

Kilde: Aarhus Universitet
Jordens magnetfelt
Jordens magnetfelt
Studier af mange års data fra NASA's Van Allen sonder, viser at de ikke bare opsamler elektrisk ladede partikler fra solstormene, men at de har deres eget spændingsfelt. Den normale opfattelse af de magnetiske bælter er at de er rent magnetiske og det spændingsfelt de har stammer fra de opsamlede partikler. ".. at prøve at forstå spændingens udvikling over tid uden at kende deres egen spænding, er som at prøve at forstå en elefant efter kun at have set dens fodspor" siger Gkioulidou fra John Hopkins UIniversity (JHU).

Se Van Allen Probes Reveal Long-Term Behavior of Earth’s Ring Current fra JHU