Mars

Curiosity roverens placering i gale krateret, hvor methanen er målt Det skabte stor interesse da man for en del år siden fandt methan (CH4) i Mars's tynde atmosfære, fordi methan kan stamme fra liv og fordi det nedbrydes i solen, så der må være en løbende tilførsel af methan.
Og netop Gale krateret som Curiosity roveren er i, har specielt høje koncentrationer af methan.

Men et nyt studie af data fra TGO instrumentet i kredsløb og Curiosity roveren, har modelleret methan-omsætningen i krateret og fundet at der løbende må slippe 4,5kg methan ud pr døgn. De har desuden fundet at methan koncentrationerne er størst nær overfladen om natten, men aftager om dagen hvor det formodentligt nedbrydes. Dermed er myseriet langtfra løst, men man har fået en betydelig bedre forståelse af methanens fordeling og cyklus.
Udover at kunne stamme fra liv, kan methanen også stamme fra geologiske processer eller nedbrydning af methan-holdige klipper skriver Australian National University
Opportunity roverens udsigt Oppornunity roveren som landede på Mars for 7 år siden gør stadig nye fund; Den har nu brugt ½år på et lerholdigt plateau for foden af Mount Sharp bjerget i Gale krateret, som var et af dens primære udforskningsmål,efter at MRO sonden havde identificeret leret fra dens kredsløb om Mars. Og området er endda mere lerholdigt end man havde håbet på; Bjergsiden er opdelt i sedimentære lag der vidner om at Mars har haft mange perioder med vand og mellemliggende udtørring.
Men et andet område den besøgte på vej dertil som MRO ikke havde set, indeholdt lige så store mængder ler, så nu undrer forskerne sig over hvorfor man ikke kunne se den fra rummet. Man gætter på at det skyldes at det plateau den står på nu, er dækket af grus og småsten, som ganske vist ikke kan ses fra rummet, men som kan have fremstået som et solidt lerlag på afstand.https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7470

Mars har fra tid til andne været dækket af globale støvstorme, som i virkeligheden er mange små støvstorme, som smelter sammen og ender med at dække hele planeten, ligesom sidste år. De kommer dog normalt kun med årtiers mellemrum.

ESAs Mars express sonde, har i maj-juni holdt øje med en enlig regional støvstorm, som har passeret ind over Mars's isdækkede nordpol. Det er forår på Mars, så nordpolen varmes op, og der er i forvejen støv og dampe fra polen i luften, som danner skyer. Derudover har stormen støv spredt sig så meget op i de øvre lag af Mars's atmosfære-system, at billeder af planeten i øjeblikket virker slørede.

Stormen er interessant, fordi man har haft lejlighed til at se den dannes og -lidt usædvanligt - drive ind over polen, hvor man har kunnet studere dens samspil med skyerne, for til sidst at drive ned mod ækvator hvor den er blevet spredt og opløst, skriver ESA
Lerplateauet i Galekrateret
For 2 uger siden registrerede Mars roveren Curiosity et usædvanligt højt niveau af Methan, på det ler-lags plateau ved foden af det centrale bjerg i Galekrateret den står på nu.
Målinger fra den sidste uge har siden vist et brat fald i methan-niveauet, til et niveau der kun er lidt over normal niveauet for Mars's atmosfære. Normalniveauet er ca 0,7-0,8ppm (part-per-milliard). Målingen forrige uge var helt oppe på 7ppm og er nu faldet til ca. 1 ppm.

Interessen for methan-målingerne skyldes at methan ikke er et stabilt stof, som derfor må komme et sted fra og der er kun 3 muligheder:
1. Geologisk aktivitet (som man har regnet for ophørt på Mars)
2. Biologisk aktivitet
3. En lomme af gammel methan er sivet op fra undergrunden.

Desværre er Curiosity roveren ikke udstyret med instrumenter der kan afgøre om det er den ene eller anden kilde, men da fundet kan være den "rygende pistol" efter liv som har været et hovedformål for alle Marsmissioner, har forskerne besluttet at blive på det ler-plateau Curiosity holder på skriver NASA
Curiosity roveren på lerlaget i Gale Marskrateret
Curiosity roveren hard en sidet uges tid befundet sig på et geologisk meget interessant lerbærende plateayú i Galekrateret, for foden af kraterets centrale bjerg. Geologier interesserer sig især for ler, fordi det typisk associeres med deponeringer fra vandige opløsninger.

Man har ved tidligere lejligheder rundt om på Mars, detekteret methan i atmosfæren, men uden at kunne lokalisere kilder til methanen. Methan (CH4) er interessant fordi det stammer fra liv eller fra aktiv geologi. Og eftersom man ikke kender til eksempler på aktiv geologi på Mars, kan det være et ret spændende fund på den ene eller anden måde.

Men nu har Curiositys Sample Analysis at Mars (SAM) spektrometer registreret den højeste koncentration af methan man hidtil har registreret på Mars, med en mængde på 21 part per mia. (ppbv) skriver NASA