Jupiter

Jupiter-månen Ganymede set
DIsse billeder fra Juno, viser de første billeder man har taget af Ganymedes nordpol-område.
Ganymede er den største kendte måne i solsystemet, den eneste som har sit eget magnetfelt og det menes at den har et hav gemt under is-kappen på dens overflade, ligesom jupitermånen Europa og Saturnmånen Enceladus
Billedet som stammer fra https://missionjuno.swri.edu/junocam/processing hvor alle Junos billeder ligger tilgængelige for billedbehandling af 'Citizens Scientists'
De 5 storme der gemmer sig udner Jupiters skyer, sammen med den nye storm nederst th
Ligesom Saturn, har Jupiter en pudsig pentagon skystruktur om sine poler. Med sinde infrarøde kameraer, har Juno sonden vist, at pentagonen dækker over 5 storme under det øverste skydække, som det ses på billedet. Men ved den sidste passage over Jupiters sydpol, blev astronomerne overraskede over at se, at en ny storm er dukket op mellem de oprindelige 5 storme skriver NASA/JPL.

Den nye storm ses nederst til højre på billedet.
Solformørkelse på Jupiter Ios skygge formørker solen
Juno sonden har taget dette fantastiske billede af Io's skygge der falder på Jupiter. Skyggen er 3.600km stor som er omtrent samme størrelse som selve Io. Skyggen ser meget større ud end det, men det skyldes at den omkringliggende halvskygge er blevet helt mørk i billedbehandlingen. Billedet er taget 11 sept. 2019 og er behandlet af 'Citizen scientist' Kevin M. Gill skriver NASA.
Eftersom Jupiter roterer helt i samme plan som solsystemet, er den slags formørkelser ret almindelige på Jupiter og kan let ses i selv mindre amatørteleskoper, så det er ikke nogen speciel unik hændelse, men et ret fantastisk billede!
Jupitermånen Io's største vulkan Loki, her fotograferet af Voyager 1 sonden
Jupitermånen Io's største vulkan hedder Loki (Engelsk for den nordiske gud Loke). Loki er ca 200km bred og er så stor at den kan ses i infrarøde optagelser fra jordbaserede teleskoper. I 2000 opdagede man at den går regelmæssigt i udbrud hver 540'ende dag. Men ligesom Loke som var en drillegud, holdt den også straks op med de regelmæssige udbrud!.

Men siden 2013 er den igen begyndt at gå regelmlæssig i udbrud, men nu med 475dages mellemrum. Dermed forudser forskerne et udbrud fra Loki igen omkring 19 september. Forskerne mener ifølge Planetary Science Institute at regelmæssighed skyldes at den er så stor, at den domineres at fysiske love, fremfor frakturer og revner som kan igangsætte mindre vulkaner
NASAs Europa Clipper sattellit om Jupitermånen Europa
NASA har godkendt Clipper missionen til Jupiters ismåne Europa. Med godkendelsen begynder konstruktionen af satellitten som allerede er grundlæggende designet ud fra erfaringer fra Cassini og Galileo sonderne, men forventes at kunne ændre sig i løbet af konstruktionsfasen. Den forventes opsendt i 2023-25 og rejsen til Jupiter tager 4-5år, ligesom Juno-sonden.

Clipper skal gå i kredsløb om den isdækkede måne, for at kortlægge dens overflade og skaffe mere viden om det salt-ishav man er ret sikker på findes under en 10km tyk iskappe. Studier af Europa's geysere som menes at stamme fra det store undersøiske hav, har vist at det indeholder salte, organiske forbindelser og elektrolytiske processer, som alt i alt er gode betingelser for at i alt fald mikrobielt liv burde kunne opstå.
Kilde: NASA/JPL