Stjerner

Der er 3 "slags" sorte huller, afhængigt af deres størrelse og oprindelse:
- Supermassive sorte huller i galaksecentrene som vejer millioner solmasser
- Stjerner der er kollapset i sorte huller og endt som et ensomt sort hul som vejer under 10x solmasser
- Mellemstore sorte huller som er "små" sorte huller der er vokset og har opslugt andre stjerner
Lige præcis den sidste kategori har man kun kunnet dokumentere får gange, men har ment at der må være en del af. Men de kollisioner man har forventet de skulle vokse af vil frembringe gravitionelle bølger. Men en opsummering af de mange undersøgelser med tyngdebølge eksperimentet LIGO, som er publiceret på arXiv viser at man ikek har fundet mange spor af dem.
Mellemstore sorte huller er med andre ord nok lige så sjældne som de få fund antyder.
Brund dværg eller stor fri planet?De infrarøde kortlægninger af himlen har afsløret adskillige brune dværgstjerner i vores kvadrant af galaksen. Men studier af en af dem - SIMP0136 - afslører at den faktisk mere ligner en planet end en stjerne, selvom den er tung nok til at blive karakteriseret som en dværgstjerne.
Dermed har man vist at brune dværg stjerner- afhængigt af deres størrelse og alder - kan ligne alt fra store planetlegemer til små kolde stjerner.
SIMP0136 som er ca. 13x tungere end Jupiter, ligger i en 200mio år gammel stjerne-hob kaldet Carina-nær.
Kilde: Carneige Institution for Science
Koglehob Astronomer fra Harvard har fundet et lille sort hul i et dobbeltstjernesystem, i den kugleformnede stjernehob 47 Tucanae.Det sorte hul som er døbt Tucanae X9, er del af et meget lille dobbetstjernesystem. Man havde faktisk forventet at sådanne sorte huller ret hurtigt ville blive smidt ud af tætte stjernehobe som denne, men det bliver de åbenbart ikke så let.

Kilde: A Black Hole in a Low Mass X-Ray Binary fra Harvard
Eksplosiv stjernefødsel fanget af ALMA Dybt inde i stjernedannelsesområdet Orion Molecular Cloud 1 (OMC-1) i vores nabogalaksearm, er 2 nye protostjerner kommet for tæt på hinanden eller direkte kollideret. Dermed oversteg deres samlede masse øjeblikkeligt den kritiske masse og skabte en eksplosiv stjernedannelse, som er fanget i dette submilimeter billede fra ALMA. OMC1-1 ligger ca 1500lysår herfra og eksplosionen er ca 500år gammel.

Se ALMA captures explosive star birth
Supernovaresten N103B i den store Magellanske sky
Supernovaresten N103B i den store Magellanske sky

Type a1 supernovaer er hvid dværgstjerne i et dobbeltstjernepar der har suget stof nok fra nabostjernen til at blive tung nok til at eksplodere. Fordi de altid eksploderer når de lige når en bestemts tørrelse udsender de altid den samme mængde lys og kan dermed bruges til at bestemme afstanden til deres værtsgalakser. Men der er 2 teorier om deres præcise natur: Enten er det en hvid dværg der suger stof fra en almindelig stjerne, eller også er det TO hvide dværge..!
Resterne af supernovaen SNR 0509-68.7 i den store Magellanske sky (også kaldet N103B) som var en type 1a supernova, ligner så mange andre, men er tydeligt elliptisk eller flad.
I et forsøg på at afklare om det er en særlig egenskab efter en Type 1a dobbeltstjerne eksplosion har man forsøgt at finde resterne af SNR 0509-68.7, og man HAR fundet en god kandidat til en stjernerest.Men man har ikke entydigt kunnet sige om det er den eller om det er det ene eller andet, så det forsker man stadig i
Kilde Heic1707 Search for stellar survivor of a supernova explosion