Jorden


Danske forskere opdagede for 3 år siden en 31km stor cirkel under kanten af en gletcher på Grønland. Man mistænkte fra starten at det kunne være et hidtil ukendtmeteorkrater, men da den er dækket af 900m is, har den været svær at undersøge. Men nu har radarkortlæginger og geologiske undersøgelser af sand og klipper omkring formationen, som bekræfter at der har været en ekstrem hede.Krateret er formodentligt mindre end 3mio år gammel,men da den er meget velbevaret under isen som normalt er hurtigt til at erodere underlaget, mistænker geologerne fra Københavns Universitet at den måske kun er 12.000år gammel og dermed fra slutningen af den sidste istid, skriver Geologisk Institut
Den ene såkaldte Kordylewski  støvsky som kredser om L5 Balancepunktet mellem Jorden og Månens tyngdefelt, kaldet Lagrange punktet, fungerer som en tyngdebrønd, som satellitter kan kredse om. Der er ialt 5 af disse balancepunkter mellem Jorden om Månen.

Men det er ikke kun satellitter der kan kredse om dem, så derfor foreslog den polske astronom Kordylewski allerede for 50 år siden at der kunne samle sig skyer af støv om Lagrangepunkterne. De blev derfor døbt Kordylewski skyer, selvom mange tvivlede på deres eksistens, fordi man aldrig har kunnet se dem.

Nu er det lykkedes Ungarske forskere at vise at der virkeligt samler sig interstellart støv om L4 og L5 som ligger 400.000km fra Jorden, modsat Månen og dermed mest uforstyrret.

Deres model viste af skyerne måtte polarisere reflekteret lys, og brugte derfor almindelige telelinser påmonteret polariseringsfiltre, til rent faktisk at fotografere polariserede støvskyer, præcis i L5's retning og dermed bekræfte at Jorden faktisk har 2 støvskyer kredsende om sig, skriver Royal Astronomical Society
3D billede orkanen FlorenceMens orkanen Florence - som er nedgraderet fra en kategori 5 til 1 orkan - er på vej indover Floridas kyster, overvåger NASA nøje orkanen. De har taget dette 3D billede af Florence. Så hvis du har et par blå/røde 3D briller så prøv dem nu!
Kilde; NASA
Lyn højt i Jordens atmosfære ESA har fået de første målinger og billeder fra det nye dansk-ledede lyn-observatorium, som er blevet installeret på ISS.Det skal især observere de lyn der ligger over skyerne og strækker sig højt op i den yderste atmosfære.
Torsten Neubert fra DTU siger "Vi har registrerert 100.000 målinger/sekund af disse forbløffende naturkræfter. Det er et fantastisk eksempel på hvor kraftfukde vores fotometre er". Billederne ligner iøvrigt meget de billeder Andreas Mogensen også fotograferede da han var på ISS, skriver ESA
Jorden15.000 internationale topforskere støtter i en artikel der er publiceret på flere universiteters hjemmesider op om en fælles advarsel om at vi netop nu befinder os i en tilstand af masseudryddelse; Antallet af arter er faldet til 42% af antallet i 1970.

Jordens biodiversitet er altså mere end halveret på kun 50år! Dermed er vi teknisk set i en tilstand af masseudryddelse - den sjette af slagsen de sidste 540 millioner år.

Samtidigt kan man se at selvom fiskeriet intensiveres, er den globale fangstmasse faldet med godt 20% de sidste årtier, så mængden af fisk - og ikke kun antallet af arter - er altså også faldende.
Kun menneskene bliver der flere af: Siden 1992 og altså på kun 25år, er antallet af mennesker steget med 2 milliarder eller 33%!. Det lægger pres på Jordens ressourcer, så vi nærmer os en grænse for Jordens bæreevne skriver Oregon State University

Derudover kommer de naturligvis også ind på vores CO2 emissioner, som vi gør alt for lidt for at reducere. Men det er ikke kun væksten der bekymrer forskerne som omfatter topforskere fra mange forskningsgrene inklusive adskillige nobelprisvindere. For det er også grunden til at vi stadig vokser. Det er befolkningsvæksten i de fattige lande kombineret med en stigende materiel vækst.

Så vi skal tage befolkningstilvæksten alvorligt, men lige så vigtigt skriver de at vi skal "..gentænke en økonomisk model der er baseret på vækst". Som en kendt økonom udtrykte det: "Kun sindssyge og økonomer kan tro på en evig eksponentiel vækst"