Jorden

Orkaner over Atlanten
Orkanen Irma rammer lige nu den amerikanske kyst ved Key West, kun en måned efter en anden orkan og efterfulgt af 2 mindre orkaner. NASA følger den naturligvis også interesseret. Studier af Irmas dannelse og dens følgesvende, viser at der i fremtiden nok vil blive færre orkaner i atlanterhavets orkansæsonen, men at de vil blive voldsommere ligesom Irma, ifølge John Hopkins University
Earth by nigth mosaikSiden NASA i 1994 lavede sin berømte mosaik af bylys på Jordens natside, har det været brugt i utallige sammenhænge. Der er siden blevet lavet mange andre billeder bylyset på Jordens natside, men nu har NASA endelig lavet en ny samlet mosaik, med opløsning ned til kun 1km! Den fulde .jpg-fil fylder også små 300MB. NASA har samtidigt gjort det lettere at bruge mosaikken sammen med andre realtime applikationer, som fx som baggrund på meteorologiske skybilleder.

SE New Night Lights Maps Open Up Possible Real-Time Applications fra NASA
Lyn på Jorden
NOAA’s GOES-16 Lightning Mapper Geostationary Lightning Mapper (GLM) har leveret sine første billeder af lyn på Jorden, fra Geostationært kredsløb 36.000km over Jorden. GLMs data skal forbedre forudsigelserne af ekstremt vejr over USA, ved at følge lynenes aftagende eller tiltagende intensitet
Kilde: NASA
Beredskabsstyrelsen har publiceret deres nye risikobillede af hvilke trusler vi kan og bør forberede os på. Og for første gang har de medtaget "Rumvejr"; Dvs. Solstorme. Store Soludbrud forstyrrer regelmæssigt satellitdriften, men har også med årtiers mellemrum kostet store summer for især nordligt beliggende lande som Sverige og Canada - og Danmark. I 1897 oplevede man en helt ekstrem solstorm som satte ild til telegrafstationer mm. Konsekvenserne af den slags storme vil være enorme nu i rumalderen og det bør vi forberede os på mener de.
Kilder: Beredskabsstyrelsen og DR mfl.
Ekstremt varm vinter svækkede havisen om Nordpolen
Ekstremt varm vinter svækkede havisen om Nordpolen

En varm cyklon blæste sidste vinter varm luft ind over nordpolen, som dermed blev 10grader varmere end normalt. Det svækkede havisen, som forventes at ændre denne vinter. Samtidigt melder internationale organisationer om flere klimaflygtninge end krigsflygtninge og FN's klimapanel frygter at vi kigger på et scenarie hvor vi har 3 grader højere temperaturer om 50år. Ikke kønne udsigter.
Kilder; NASA onm havisen, Flere klimaflygtninge end krigsflygninge og hvad klimaflygtninge flygter fra på DR