Jorden

Kratre under Grøndlands indlandsis I dec 2018 bekendtgjorde et hold med bla. danske forskere, at de havde fundet et stort krater under Grønlands indlandsis, som var blevet delvist afdækket pga isens tilbagetrækning.

Det 31km store krater som er døbt 'Hiawatha' er dateret til for 12.000 år siden og kan have skabt en lille istid som kan måske kan forklare Mammutternes forsvinden.

Men det har fået flere forskere til ar lede efter flere kratere under indlandsisen. Det har afsløret et muligt endnu større krater på 36km ved hjælp af radarbilleder (se billede), som menes at være fra samme periode. Det ligger dog så dybt begravet under isem så det ikke kan undersøges nærmere uden boringer. Det er muligt at det er et vulkan krater, men det er ikke sandsynligt skriver de i Geophysical Research Letters.
Polar hvirvel (vortex) sender iskoldt luft ned over USA
Temperaturen i USA faldt denne uge til temperaturer mellem -20'C og -40'C over det det centrale Nordamerika; Grunden til den pludselige og voldsomme kulde er ifølge NASA at et stort vejrsystem over de arktiske egne har bredt sig og trækker kold luft ned fra de polare egne, som animationen herover fra AIRS satellitten viser.
Vejrsystmer og storme på Jorden Nye statistiske sammenligninger af havtemperaturer med antallet af ekstreme storme, viser at ekstreme storme som producerer mere end 3mm regn i timen over et 25km^2 areal, dannes over havområder med temperaturer over 28'C. Undersøgelsen er lavet over data fra de sidste 15år med NASA's Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) instrument og er publiceret i Geophysical Research Letters journal dec 2018.

Men derudover viser dataene også en tendens til at hyppigheden af de ekstreme storme vil øges med 21% for hver grad havtemperaturen stiger. Dermed vil antallet af de ekstreme storme stige med op til 60% i år 2100 ifølge de officielle klimamål skriver NASA

Canadiske astronomer der har undersøgt lidt større (>10km) Månekratres alder, har påvist en faktor 2,6x forøgelse af antallet af meteornedslag på Månen i de sidste 290 millioner år - og dermed statistisk set også hvor mange meteornedslag Jorden har oplevet i perioden.

Kratere på Jorden eroderes med tiden, så når man har flere eksempler på yngre kratere, men ikke ret mange der var ældre end 290mio år. Hidtil har man antaget at de var eroderet væk, men den ny undersøgelse viser altså at der rent faktisk bare var færre nedslag før for 290mio år siden."Det blev klart at grunden til at der er færre ældre kratere på Jordens stabile regioner, var at nedslagsraten var lavere indtil for de 290mio.år siden" siger William Bottke, asteroide ekspert fra Southwest Research Institute skriver University of Toronto
Jordens planetisimaler samles om den unge Sol Jordens haves oprindelse har længe været en gåde,men det sidste årti, har man dokumenteret at de stammer fra kometer som bombarderede Jorden og Månen, i det der blev kaldt 'Late Heavy Bombardement' (LHA). Men Jordens indre indeholder 3x så meget vand som havene som ikke kan stamme udefra. Hidtil har man været usikker på hvor det kom fra, fordi man ville forvente at sollyset ville have fordampet det, inden Jorden var samlet.

Men en ny n-legeme simulation baseret på ny viden, viser at der på"kun" 2 mio år i Jordens afstand fra Solen, kan have samlet sig en kerne på 40% af Jordens masse, omgivet af en sky af andre lidt mindre planetisimaler. Resultatet underbygges af analyser af hydrogen-isotoper fra jern i jordens skorpe, skriver American Geophysical Union.

Det kan have skærmet den unge Jord fra den værste solstråling som dermed har beskyttet Jordens vand, som samledes sammen med klipperne. Jordens indre vand stammer dermed fra den samme interstellare sky som skabte Solen