Jorden


Canadiske astronomer der har undersøgt lidt større (>10km) Månekratres alder, har påvist en faktor 2,6x forøgelse af antallet af meteornedslag på Månen i de sidste 290 millioner år - og dermed statistisk set også hvor mange meteornedslag Jorden har oplevet i perioden.

Kratere på Jorden eroderes med tiden, så når man har flere eksempler på yngre kratere, men ikke ret mange der var ældre end 290mio år. Hidtil har man antaget at de var eroderet væk, men den ny undersøgelse viser altså at der rent faktisk bare var færre nedslag før for 290mio år siden."Det blev klart at grunden til at der er færre ældre kratere på Jordens stabile regioner, var at nedslagsraten var lavere indtil for de 290mio.år siden" siger William Bottke, asteroide ekspert fra Southwest Research Institute skriver University of Toronto
Jordens planetisimaler samles om den unge Sol Jordens haves oprindelse har længe været en gåde,men det sidste årti, har man dokumenteret at de stammer fra kometer som bombarderede Jorden og Månen, i det der blev kaldt 'Late Heavy Bombardement' (LHA). Men Jordens indre indeholder 3x så meget vand som havene som ikke kan stamme udefra. Hidtil har man været usikker på hvor det kom fra, fordi man ville forvente at sollyset ville have fordampet det, inden Jorden var samlet.

Men en ny n-legeme simulation baseret på ny viden, viser at der på"kun" 2 mio år i Jordens afstand fra Solen, kan have samlet sig en kerne på 40% af Jordens masse, omgivet af en sky af andre lidt mindre planetisimaler. Resultatet underbygges af analyser af hydrogen-isotoper fra jern i jordens skorpe, skriver American Geophysical Union.

Det kan have skærmet den unge Jord fra den værste solstråling som dermed har beskyttet Jordens vand, som samledes sammen med klipperne. Jordens indre vand stammer dermed fra den samme interstellare sky som skabte Solen

Danske forskere opdagede for 3 år siden en 31km stor cirkel under kanten af en gletcher på Grønland. Man mistænkte fra starten at det kunne være et hidtil ukendtmeteorkrater, men da den er dækket af 900m is, har den været svær at undersøge. Men nu har radarkortlæginger og geologiske undersøgelser af sand og klipper omkring formationen, som bekræfter at der har været en ekstrem hede.Krateret er formodentligt mindre end 3mio år gammel,men da den er meget velbevaret under isen som normalt er hurtigt til at erodere underlaget, mistænker geologerne fra Københavns Universitet at den måske kun er 12.000år gammel og dermed fra slutningen af den sidste istid, skriver Geologisk Institut
Den ene såkaldte Kordylewski  støvsky som kredser om L5 Balancepunktet mellem Jorden og Månens tyngdefelt, kaldet Lagrange punktet, fungerer som en tyngdebrønd, som satellitter kan kredse om. Der er ialt 5 af disse balancepunkter mellem Jorden om Månen.

Men det er ikke kun satellitter der kan kredse om dem, så derfor foreslog den polske astronom Kordylewski allerede for 50 år siden at der kunne samle sig skyer af støv om Lagrangepunkterne. De blev derfor døbt Kordylewski skyer, selvom mange tvivlede på deres eksistens, fordi man aldrig har kunnet se dem.

Nu er det lykkedes Ungarske forskere at vise at der virkeligt samler sig interstellart støv om L4 og L5 som ligger 400.000km fra Jorden, modsat Månen og dermed mest uforstyrret.

Deres model viste af skyerne måtte polarisere reflekteret lys, og brugte derfor almindelige telelinser påmonteret polariseringsfiltre, til rent faktisk at fotografere polariserede støvskyer, præcis i L5's retning og dermed bekræfte at Jorden faktisk har 2 støvskyer kredsende om sig, skriver Royal Astronomical Society
3D billede orkanen FlorenceMens orkanen Florence - som er nedgraderet fra en kategori 5 til 1 orkan - er på vej indover Floridas kyster, overvåger NASA nøje orkanen. De har taget dette 3D billede af Florence. Så hvis du har et par blå/røde 3D briller så prøv dem nu!
Kilde; NASA