Mars

Planetariske forskere fra University College Dublin, University of Cambridge og University of Nantes, har fundet en sjælden "Esker" på Mars; En kløft fyldt med sedimenter ved Mars's ækvator.
En Esker er en smeltevandskanal man som regel finder under gletchere på Jorden. Det er kanaler der dannes af smeltevand fra glecthere som efter vandet er væk, fyldes med sedimenter- grus og sten. Og det er netop en sådan meget tydelig Esker de har fundet. "Det er almindeligt antaget at gletchere på mellem-breddegrader på Mars altid har været for kolde til at danne smeltevand, fordi temperaturerne på Mars er -55'C. Men vores studie viser at underjordisk vulkansk aktivitet og varme fra isens bevægelser, kan have skabt isolere is-afsmeltninger under nogle af gletcherne" siger PhD forskeren Frances Butcher og fortsætter ".. gletcherne kan have beskyttet liv fra farlig stråling og have skabt beboelige oaser"
Se"..Evidence forGeothermal Controls upon Recent Basal Melting" fra Open University, UK, Harvard mfl

Et uventet kraftigt soludbrud i september måned skabte ikke megte nordlys på jorden, men var rettet den nodsatte vej, hvor den ramte Mars. Maven sonden var lige på rette sted til at observere effekten på Mars, og fandt en uventet reaktion, da hele planeten blev dækket af et globalt Aurora, ifølge NASA
Vand-hydrogen indhold i overfladen på Mars
Nye analyser og data-behandlinger af data fra Mars-Odyssey satellitten i perioden 2002-2009, har givet et langt mere præcist kort over fordelingen af mulig vand-is lige under Mars-overfladen. Og overraskende nok har man bekræftet tidligere hypoteser om at der er større mængder vand.is gemt lige under Mars overfladen langs ækvator - noget man ellers havde afskrevet!
Kilde: A Fresh Look at Older Data Yields a Surprise Near the Martian Equator
Panorama fra Mars
Den gamle Opportunity rover som befinder sig på kanten af det 22km store Endeavour-krater, har taget denne panorama-mosaik af 'Perseverance Valley' (udholdenhedens dal), som er en kløft i kraftvæggen om det store krater. Opportunity roveren kom ind i Endeavour-krateret via denne dal <Se ruten her). Billedet som jo er et widefield panorama, viser dermed udsigten over kraterbunden, med kratevæggene på hver side. Kilde: NASA
Hubble fanger Mars-månen Phobos
Under en 22 minutters observation af Mars, hvor Hubble rum teleskopet tog 13 billeder, fangede den Mars-månen Phobos, mens den "stod op" bag Mars.Og eftersom Phobos kun er 7,5 time om at rotere om Mars, når Phobos at flytte sig ret meget på de 22 minutter, som det ses af billederne.
Se NASAs Goddard Space center