Mars

Spøgelses-klitter på mars
Geologer der har analyseret billeder fra HiRise kameraet har fundet nogle velkendte former på Mars: Så-kaldte "spøgelses-klitter", som er aftryk efter klitter, der med tiden er blæst væk og har efterladt sig et hul, der hvor klitterne var.
Det vidner dels om en fortid hvor Mars havde en tættere atmosfære til at blæse klitterne væk, men kan også være fremragende steder at lede efter spor af liv, skriver Amercian Geological Union
Se original billederne her
Global støvstorm på Mars dækker nu også Gale krateret, hvor Curiosity roveren er
Global støvstorm på Mars dækker nu også Gale krateret, hvor Curiosity roveren er

Mars dækkes med årtiers mellemrum af enorme støvstorme som dækker det meste af planeten. En sådan storm er de seneste uger vokset i omfang til nu at blive kategoriseret som en 'Global Storm'. Den dækker også Gale krateret, hvor Curiosity roveren er. Roveren har taget dette selvportræt som tydeligt afslører den nedsatte sigtbarhed på kraterkanten i baggrunden, 30km væk. Billeder af 'Duluth' borehullet den lavede for nogle uger siden, viser også tydelige forandringer pga vind og støv, skriver NASA.
Global Marsstorm 2018 Mars har den sidste 1½ uge været indhyllet i den tætteste storm man nogensinde har observeret. Derfor er de 2 Mars-rovere delvist lukket ned for at sikre dem og spare strøm.
Men det er samtidigt en unik mulighed for at studere Mars stormene, fordi der ikke før har været så mange sonder og rovere på Mars under en af disse sjældne globale storme, og hver observation bringer forskerne et skridt tættere på at kunne modellere og forudse stormene. Mars stormen dækker i øjeblikket 35mio km2, eller 1/4 af Mars, skriver NASA
Mars Curiosity rover finder organiske spor på Mars
2 nye undersøgelser som er lavet på baggrund af målinger fra Mars Curiosity roveren på Mars og begge er publiceret i Science Juni nummeret, peger på mulighed for liv på Mars:
Den ene rapporterer om fund af organiske molekyler i 3 milliarder år gamle sten i Gale krateret. Organiske molekyler er komplicerede (og skrøbelige) Kulstof-brint forbindelser med spor af metaller og lignende. På Jorden stammer de oftest fraliv, men kan også dannes af geologisk aktivitet. Dvs desværre ikke et endeligt bevis for liv.Men de viser tydeligt at Mars var gæstfri nok til at der kunne dannes og bevare disse mlekyler. Dermed kan den maed andre ord have huset liv!
Den anden undersøgelse dokumenterer regelmæssige sæsonvariationer i methan indholdet i Mars atmosfæren.Varioationerne kan dermd Se NASA Finds Ancient Organic Material, Mysterious Methane on Mars fra >"NASA
Basalt forekomster i Gale krateret (mørke stribe på overfalden)
Basalt forekomster i Gale krateret (mørke stribe på overfalden)

Mars Curiosity roveren har et meget unikt instrument ombord: CheMin-kameraet. CheMin er specielt designet til at analysere klipper og mineraler alene ved hjælp af billeder. CheMin kameraet tager højopløsnings-billeder af omgivelserne, som man dermed kan bruge til at kortlægge mineralogien med. Begrænsningen har hidtil været kalibreringen af kameraet. Men en ny storstilet datamining-undersøgelse af mange tusinder mineral-observationer fra Jorden, har gjort det muligt at forbedre CheMin's opløsning ganske væsentligt, så man nu kan detaljere mineralforekomsterne langt bedre og dermed forstå deres dannelse. Fx nævner forskerne fra Carneige Sciencemineralerne Feltspat og Olivin, som er hovedingredienserne i Basalt (størknet lava). Med de nye detaljeringer kan geologerne udlede under hvilke forhold basalten er dannet.