Jupiter

Jupiters store røde plet
Juno sonden som kredser om Jupiter lavede i weekenden en passage tæt forbi Jupiter, Passagen som førte den helt ned til en højde af kun 4.300km over Jupiters skytoppe. Kilde: NASA
Infrarøde billeder af Io under formørkelsen Jupitermånen Io er kendt for sine aktive vulkaner som holdes varme af indre friktion fra Jupiter. Der er flere varme områder på Jupiter, som forskerne regner med er åbne lavasøer. Den største af dem er Loki Patera, som er 200km i diameter. Siden Galileo sonden passerede Io i 1999, har man vidst og undret sig over en regelmæssig opblussen af Loki Patera med godt 1½års mellemrum.

Under en formørkelse hvor en anden måne Europa formørkede Io, brugte man to 8,4m teleskoper (LBTO) til at observere den, netop som den blussede op, og kunne dermed registrere bølger på Loki Patera. Det understøtter en teori om at opblussenen skyldes at overfladen danner en skorpe som ender med at synke og dermed blotter varmere lava.

Se Waves of lava seen in Io’s largest volcanic crater fra UC Berkeley
Den isdækkede Jupiter-måne Europa gemmer efter al sandsynlighed på et undersøisk saltvandshav. Men det er næsten umuligt at undersøge det,gennem den kilometer tykke iskappe. Men nu har forskere fra Arizona State University udviklet et "stetoskop" i form af 4 små robuste seismiske målere, som sammen vil kunne give et 3D billede af alle de lyde is - og vand - normalt giver når det sætter sig, skvulper og så videre. Hvis der skulle gemme sig udviklet liv vil det også kunne høre det!
Læs: Taking the pulse of an ocean world fra Arizona State University
Geysere fra Jupitermånen Europa
Nye fund fra Cassini-sonden har netop vist hvordan brint-molekyler der undslipper isen fra is-månen Enceladus, efter al sandsynlighed stammer fra geotermisk aktivitet i havet under dens iskappe og at alle livsbetingelser dermed er tilstede i dens ishav. Man har tidligere set tegn på lignende geysere på den "tvillingemåne" Europa, som kredser om Jupiter. og nye observationer med Hubble viser for tredie gang noget der kunne ligne geysere, fra nøjagtigt samme sted på Europa. Dermed er det nu næsten sikkert at det er geysere og at Europa dermed måske også kan understøtte liv.
Kilde: Hubble Spots Possible Venting Activity on Europa fra ESAs Spacetelescope
Jupiter i opposition, fotograferet af hubble 2017
3 april var Jupiter i Oppposition til Jorden, og dermed tættest på Jorden - og Hibble. Så Selvom Juno sonden nu kredser om Jupiter, kan Hubble stadig bidrage med detaljerede oversigts billeder af kæmpeplaneten
Se Hubble Takes Close-up Portrait of Jupiter fra NASA