Jupiter

Ved at bruge exoplanetjæger teknik, er det lykkedes at observere Jupitermånen Europas atmosfære, når den har bevæget sig ind foran Jupiters planetskive og derved "formørket" den. Derved er det blevet muligt at studere små ændringer i Europas skygge, når dens atmosfære varierer. Europa er ellers en frossen verden uden meget atmosfære., men den er omgivet af en sky af iskrystaller som stammer fra geysere , fra vand der presses ud af dens kilometer tykke iskappe.

Det betyder også at man kan forvente at overfladen på Europa er dækket med nedfaldent materiale fra denne issky om Jupitermånen, så en Europa-sonde rent faktisk kan studere det undersøiske hav, uden at behøve bore sig gennem den tykke is.

Se Hubble Spots Possible Water Plumes Erupting on Jupiter's Moon Europa fra NASA
Jupitermånen Europas iskappe
Jupitermånen Europas iskappe
NASA har annonceret en pressekonference om "et overraskende fund" vedr. Jupiters ismåne Europas formodede undersøiske hav, på baggrund af Hubble billeder. Et gæt kunne være at man har eftervist Tidevandskræfters bevægelse af iskappen (arXiv 17 sep.), som entydigt ville bevise at der er et flydende medium under Europas iskappe.
Jupiters nord-pol 27 august 2016
Jupiters nord-pol 27 august 2016

Jupiters nordlys i IR
Jupiters nordlys i IR
Da Juno sonden 27 august passerede tæt forbi Jupiter, fik den det første kig vi nogensinde har haft af gasplanetens nordpol. Noget hverken Voyager sonderne eller Cassini så, da de passerede den;

Astronomer der forventede noget á la Saturns hexagon-skyformationer over polerne blev slemt overraskede over billederne fra Juno. Men udover de uventede skyformationer, der næsten ligner geologiske formationer, fandt man en meget markant "bræmme" af Auroroa (nordlys), og registrerede nogle spøgelsesagtige radiosignaler, far et område højt over atmosfæren. Det vil nok tage noget tid og nogle flere passager over Jupiter, før vi får svar på hvad det egentlig er vi ser!

Kilde: 'Jupiter’s North Pole Unlike Anything Encountered in Solar System' fra NASA

I weekenden tordnede Juno sonden lavt henover Jupiter med 208.000km/t, kun 4.200km over dens skytoppe. Det var Junos første flyby forbi Jupiter og den tætteste den vil lave i sin primære missionsfase. Manøvren var et led i en kort serie af omkredsninger, der skal bringe den ind i dens endelige bane om Jupiter (SOm dog kan ændres senere, ligesom Cassini-sonden har gjort det).

Se Juno's missionpage hos NASA
Jupitermånen Io og dens vulkaner
Jupitermånen Io og dens vulkaner
Jupitermånen Io som kredser tæt om kæmpeplaneten Jupiter, formørkes flere gang dagligt af gasplaneten. Io har også en "dag" og en "nat" side, men her fra Jorden og vores rumteleskoper, kan vi kun se dagsiden. Til gengæld kan man se hvad der sker "om morgenen", når den dukker frem bag Jupiter og igen komer solskin og temperaturen stiger fra -167'C til -148.
De 2 timer lange formørkelser får dens svovldioxid-atmosfære (SO2) til at fryse ned og næsten forsvinde. Når den kommer ud i solen igen, fordamper svovldioxid-isen og genetablerer atmosfæren."Det bekræfter at atmosfæren er i en konstant tilstand af kollaps og reparation og viser at en stor del af atmosfæren dannes af fordampning af SO2-is" siger John Spencer fra SwRI

Kilde: South West Research Institute