Jupiter


Efter at have sat Juno sonden i 'safe mode' mens man undersøgte hvorfor den ikke havde opført sig som forventet, er den nu tilbage i drift og har udført sin anden banejustering. Dermed er den nu tilbage i et lavere men langstrakt elliptisk kredsløb om Jupiter; Næste gang den kommer tættest på Jupiter bliver 2 juni, hvor den passerer kun 4000km ovre Jupiters skytoppe og dermed kommer ned at kigge under de øverste skytoppe!!.

Se NASA's Juno Mission Exits Safe Mode, Performs Trim Maneuver fra NASA og Junos missionpage
Juno sonden i tæt kredsløb om Jupiter
Juno sonden i tæt kredsløb om Jupiter

Juno sonden skulle have foretaget sin sidste bremsemanøvre imorgen 19/10, som skulle have bragt den ind i en endnu tættere bane om Jupiter. Men man har besluttet at udsætte affyringen af hovedmotoren, fordi analyser af sondens bane efter den sidste justering har vist at den brændte længere tid end det var meningen. Man vil derfor først analysere årsagen til fejlen. Den næste gunstige passage er 11 december.

LÆS Mission Prepares for Next Jupiter Pass hos NASA
Ved at bruge exoplanetjæger teknik, er det lykkedes at observere Jupitermånen Europas atmosfære, når den har bevæget sig ind foran Jupiters planetskive og derved "formørket" den. Derved er det blevet muligt at studere små ændringer i Europas skygge, når dens atmosfære varierer. Europa er ellers en frossen verden uden meget atmosfære., men den er omgivet af en sky af iskrystaller som stammer fra geysere , fra vand der presses ud af dens kilometer tykke iskappe.

Det betyder også at man kan forvente at overfladen på Europa er dækket med nedfaldent materiale fra denne issky om Jupitermånen, så en Europa-sonde rent faktisk kan studere det undersøiske hav, uden at behøve bore sig gennem den tykke is.

Se Hubble Spots Possible Water Plumes Erupting on Jupiter's Moon Europa fra NASA
Jupitermånen Europas iskappe
Jupitermånen Europas iskappe
NASA har annonceret en pressekonference om "et overraskende fund" vedr. Jupiters ismåne Europas formodede undersøiske hav, på baggrund af Hubble billeder. Et gæt kunne være at man har eftervist Tidevandskræfters bevægelse af iskappen (arXiv 17 sep.), som entydigt ville bevise at der er et flydende medium under Europas iskappe.
Jupiters nord-pol 27 august 2016
Jupiters nord-pol 27 august 2016

Jupiters nordlys i IR
Jupiters nordlys i IR
Da Juno sonden 27 august passerede tæt forbi Jupiter, fik den det første kig vi nogensinde har haft af gasplanetens nordpol. Noget hverken Voyager sonderne eller Cassini så, da de passerede den;

Astronomer der forventede noget á la Saturns hexagon-skyformationer over polerne blev slemt overraskede over billederne fra Juno. Men udover de uventede skyformationer, der næsten ligner geologiske formationer, fandt man en meget markant "bræmme" af Auroroa (nordlys), og registrerede nogle spøgelsesagtige radiosignaler, far et område højt over atmosfæren. Det vil nok tage noget tid og nogle flere passager over Jupiter, før vi får svar på hvad det egentlig er vi ser!

Kilde: 'Jupiter’s North Pole Unlike Anything Encountered in Solar System' fra NASA