Jorden

Mange nyere fund har vist at livet på Jorden faktisk opstod ret tidligt. Men det har ledet til et lille problem kaldet "Faint young Sun paradokset" For tidligt i Jordens historie lyste Solen meget mindre end idag, så Jorden ikke fik så meget UV-stråling og varme som er gode forhold for liv. Men forskere fra South West Research Institute har regnet på kulstof og svovl emissioner fra de hyppigere meteornedslag Jorden oplevede dengang Og deres simulationer og resultater viser at de øgede emissioner af drivhusgasser har holdt Jorden tilpas varm til at livet kunne opstå.

Kilde: 'possible solution to “faint young Sun paradox” in primordial asteroid impacts' fra SWRI
Jordens kerne er en tidsmaskine!
Jordens kerne er en tidsmaskine!
Einsteins kendte tvillingeparadoks - at hvis tvilling1 rejser hurtigere end tvilling2, vil hans tid gå langsommere og han vil være yngre end tvilling2 efter en rejse - gælder også Jorden.
I 1960'erne postulerede den kendte fysiker Richard Feynman, at eftersom Jordens kerne er underlagt en større tyngdeacceleration end Jordens skorpe, er dens tid gået langsommere end skorpens tid de sidste 5 mia. år. Og accepterer man relativitetsteorien, betød det ifølge Feynmann at Jorden kerne må være flere dage yngre end skorpen!

Det har været accepteret siden, men ingen har regnet nøjere efter med moderne supercomputere - før nu. For de 2 danske forskere Uggerhøj og Mikkelsen fra Aarhus universitet har regnet på effekten og fundet at Jorden kerne ikke bare er "et par dage" yngre, men hele 2,5 år yngre end dens skorpe!

Kilde: Aarhus Universitet
Jordens magnetfelt
Jordens magnetfelt
Studier af mange års data fra NASA's Van Allen sonder, viser at de ikke bare opsamler elektrisk ladede partikler fra solstormene, men at de har deres eget spændingsfelt. Den normale opfattelse af de magnetiske bælter er at de er rent magnetiske og det spændingsfelt de har stammer fra de opsamlede partikler. ".. at prøve at forstå spændingens udvikling over tid uden at kende deres egen spænding, er som at prøve at forstå en elefant efter kun at have set dens fodspor" siger Gkioulidou fra John Hopkins UIniversity (JHU).

Se Van Allen Probes Reveal Long-Term Behavior of Earth’s Ring Current fra JHU
Jorden set fra rummet
Jorden set fra rummet
Ifølge DMI, blev april 2016 globalt set den varmeste april man nogensinde har målt; "April 2016 blev 0,32 grader varmere på kloden, end nogen anden april vi har målt"siger Michael Stendel fra DMI!. Den hidtidige rekord var fra 2014.

+0,32grader lyder måske som en bagatel, men da den ikke er ligeligt fordelt, oplever nogle egne ekstreme temperaturer, som fx. Indien, som lige nu advarer om en hedebølge med temperaturer op til 51grader!
Globale stigninger i Methan og CO2-koncentrationer
Globale stigninger i Methan og CO2-koncentrationer
Indholdet af CO2 i atmosfæren er steget støt og roligt de sidste 20år og derfor har man sat "ambitiøse mål" for at reducere tilvæksten i menneskelige CO2 udledninger. Men til trods for det, viser ESA's målinger at CO2 indholdet stadig stiger med 0,5% pr år.
De årlige sæsonudsving tyder dog på at plantelivet reagerer med at forøge deres O2 emission, men hvor meget effekt det vil få, kræver yderligere studier, skriver ESA.

En af de store bekymringer har været den Methan der har været indfrosset i permfrosten ved polerne, som nu er ved at tå op. Indtil 2007 var der ikke nogen stigning i atmosfærens Methan indhold, men siden er den steget og ESA's målinger viser at den i gennemsnit stiger 0,3% pr år!.
Problemet med Methan er at det er en 10x mere effektiv drivhusgas, end CO2

SE Methane and Carbondioxide on the rise fra ESA