Jordens magnetfelt
Jordens magnetfelt
Studier af mange års data fra NASA's Van Allen sonder, viser at de ikke bare opsamler elektrisk ladede partikler fra solstormene, men at de har deres eget spændingsfelt. Den normale opfattelse af de magnetiske bælter er at de er rent magnetiske og det spændingsfelt de har stammer fra de opsamlede partikler. ".. at prøve at forstå spændingens udvikling over tid uden at kende deres egen spænding, er som at prøve at forstå en elefant efter kun at have set dens fodspor" siger Gkioulidou fra John Hopkins UIniversity (JHU).

Se Van Allen Probes Reveal Long-Term Behavior of Earth’s Ring Current fra JHU