Jorden

Temperaturkort over ækvator, Maj 2015
Ifølge pressen har 1100 mistet livet i Indien under en ekstrem hedebølge. Men billeder fra NASA's Jordobservations-satellitter, viser hvordan hedebølgen dækker hele regionen, herunder Pakistan, Bangladesh og Nepal. NASA beskriver varmebølgen som en "præ-monsun hedebølge". Rød er temperaturer omkring 40'C og gul 50'C

Se NASA Earth Observatory
Jordens CO2 niveau de sidste 400.000årCO2 niveauet i Jordens atmosfære har altid gået op og ned, men de seneste målinger - sammenlignet med data fra de sidste 400.000år, er rystende; Mens niveauet hidtil har holdt sig mellem 180-260ppm (parts-per-million) og den hidtidige historiske rekord er 300ppm, viser de seneste målinger at niveauet nu er over 400ppm!

De seneste data er indsamlet med Atmospheric Infrared Sounder og Orbiting Carbon Observatory

Kilde: 'CO2 LATEST MEASUREMENT: March 2015: 400.06 ppm'
LÆS OGSÅ FN's klimapanels 5 rapport (IPCC5) og
Natyrstyrelsen's analyse af IPCC5 (begge PDF)
JordenSidste efterår konstaterede ESA's satellitter, at et område i USA har langt højere methan-koncentrationer end resten af USA.Hvorfor er et mysterium, fordi satellitmålingerne ikke var præcise nok til at lokalisere kilden til al den ekstra methan.
Forskerne har naturligvis nogle bud, men mistænker udslip fra olie- og gasaktiviteterne, geologisk methan-udslip; kulminer og naturgasudsivninger.Derfor vil man i april koordinere en fælles indsats med fly, jordmålinger og satelitter

LÆS NASA's 'Scientists Take Aim at Four Corners Methane Mystery'
SoludbrudEn ny Norsk undersøgelse har vist at mennesker der er født i perioder med megen solaktivitet, igennemsnit lever 5,1år kortere end dem der er født under en roligere sol.
Analysen har undersøgt 8662 individer, som blev født i Norgen i perioden 1676 og 1878. Ikke alene har de fundet sammenhængen over 18 solpletcykler, men de dækker også en periode hvor der var en udvikling i solpletcyklerne, som også lader til at have en påvirkning på livslængden. Årsagen tilskrives UV stråling i graviditetsperiode og spædbarndom.

LÆS MERE på Royal Society, Huffington Post mfl.

Med to uger tilbage af året er det så godt som sikkert, at 2014 ender med et gennemsnit på 10,0°C i Danmark. Det er ny varmerekord og Danmarks første år med en tocifret middeltemperatur.

Det har været et varmt år i Danmark. Så varmt, at vi nu er på vej mod en sensationel rekord.

På baggrund af målinger og prognoser er det mest sandsynlige, at året 2014 ender med en gennemsnitstemperatur i Danmark på 10,0°C. Dermed bliver den stående rekord på 9,5°C fra 2007 overgået med 0,5°C. DMI har målt temperaturen i Danmark i 140 år.

Middeltemperaturen i Danmark 2014
Klimatolog Mikael Scharling, der løbende har fulgt udviklingen, siger: "Ingen af de enkelte måneder i 2014 har sat varmerekord. Til gengæld er hele fem af årets måneder blandt de top-5 varmeste af deres slags. Og alle årets 12 måneder har været varmere end klimanormalen. Alt i alt er det ret ekstremt".

Mikael Scharling påpeger også, at vi bryder en skarp, mental grænse, når vi går fra en étcifret til en tocifret rekord i Danmark. Han sammenligner det med, da CO2-indholdet i atmosfæren første gang passerede 400 ppm i foråret 2013.

Stærk indikation på klimaændringer
Klimaforskere ved DMI har beregnet, hvor ekstremt et år på 10,0°C er for Danmark. Først så de på, hvor tit vi skal forvente et så varmt år, hvis Danmarks klima er konstant og ikke ændrer sig. Derefter gentog de øvelsen, men denne gang under antagelsen af, at Danmark bliver varmere og varmere i takt med den globale opvarmning.

Temperaturudviklingen i Danmark

"Hvis vi antog, at Danmark ikke var ramt af klimaændringer, men havde et klima svarende til 1961-90, så ville år med en gennemsnitstemperatur på 10,0°C kun forekomme naturligt med omtrent 700 års mellemrum. Det er altså en meget usandsynlig hændelse", fortæller DMI's forskningschef Katrine Krogh Andersen og fortsætter:

"Antager vi derimod, at vi har oplevet en jævn opvarmning, ja så vil år med 10,0°C forekomme med 18 års mellemrum på nuværende tidspunkt og endnu hyppigere i fremtiden. Temperaturer som i år vil blive mere og mere almindelige".

Katrine Krogh Andersen konkluderer, at temperaturen i 2014 er højst usandsynlig uden klimaændringer; klimaændringer, som FN's klimapanel IPCC med stor sikkerhed fastslår, er menneskeskabte.

Varme med ulemper
Danskerne er ikke de eneste, der har svedt i 2007. Også Norge er på vej mod et rekordår, og tirsdag meddelte FN’s organisation for vejr og klima, at Europa samlet set har haft sit varmeste år. Hvorvidt det samme gælder hele kloden, ved vi først midt i januar, når alle data er indsamlet og behandlet. December skal dog ende særdeles kold på verdensplan, hvis det skal undgås.

Hvor tanken om en varm sommerdag tiltaler mange af os, så er det en anden historie, når varmen bliver ved og ved. Så bliver den til en ulempe. To danske rapporter fra 2014 om fremtidens klima understreger, at vi får både flere deciderede hedebølger, langt større tørkeproblemer og forhøjet risiko for katastrofer som store naturbrande. Også en del dyre- og plantearter, der i dag lever i Danmark, kommer under voldsomt pres.


KIlde: Nisel Hansen, DMI Nyheder