Neptun

Neptun-månen Triton, fortograferet af Voyager2Analyser af Neptun's største måne Tripn's infrarøde spektrum, har identificeret ikke bare Carbon Monooxid (CO)og Nitrogen, men også en meget specifik blanding af dem, som på ismånen vil eksistere som is.

Is-månen Triton har en meget tynd atmosfære. Da Voyager2 passerede Neptun for over 25år siden, fandt man geysere som spredte is ud over månens overflade fra dens indre. Udover at fortælle hvad Tritons geysere spreder ud i dens atmosfære og at blandingen vil fortætte sig som is på dens overflade, er det også første gang man har kunnet identificere en så specifik is-blanding på en anden verden.

Fundet og metoden som blev gjort med Gemini 8m teleskopet kan altså også bruges til at fortælle noget om fjerne exoplaneters overflader, når vi engang kommer til at identificere dem og adskille dem fra moderstjernernes lys!
Opdagelsen er publiceret i Astronomical Journal skriver Northern Arizona University
Neptun fotograferet af Hubbble i 2018 (tv og Voyager2 th)
Da Voyager2 i 1989 passerede den ydre gasplanet Neptun, registrerede den 2 store storme på planeten. Siden Hubble blev opsendt i 1990 har man siden observeret 4 lignende storme (selvom Hubble ikke ser Neptun nær så klart som Voyager (th.) gjorde). En ny publiceret analyse A. A. Simon et al, Formation of a New Great Dark Spot on Neptune in 2018, Geophysical Research Letters (2019) af de seneste års Hubble-fotos af Neptun, dokumenterer for første gang dannelsen af en sådan stor storm.

Neptun har ikke de samme skarpt adskilte skybælter som Jupiter har, så man har allerede vist at Neptuns storme følges af omkringliggende hvide skyer. Forskernes computermodel af sammenhængen med disse skyer, viser at jo hvidere de er, jo dybere stammer de fra. Og da de har fundet dannelsen af de hvide skyer hele 2 år før selve stormen blev synlig, konkluderer de at Neptuns storme starter meget langt nede i atmosfæren. Derudover har de fundet at stormene skifter breddegrader, men holder sig på grænsen mellem vestgående jetstrømme og højereliggende østgående turbulenser, som ender med at splitte dem ad og dermed begrænser stormenes levetid til nogle år, i modsætning til Jupiters 350år gamle storm "Den røde plet"
Kilde: Hubble Captures Birth of Giant Storm on Neptune fr AGU
Kort over Tritons overflade
I 1989 passerede Voyager sonden Neptun, hvor den blandt andet kunne sende de første detaljerede billeder af Neptun og dens måne Triton. Disse billeder er blevet restaureret og analyseret med moderne teknikker, så man har kunnet lave det hidtil mest detaljerede billeder der viser detaljer ned til 600m af den eksotiske måne. Triton minder nemlig om Pluto og menes også at være dannet ude ved Pluto og derefter indfanget af Neptun
Kilde:
Neptuns store mørke storm forsvinder
Da Voyager i midten af 1990'erne passerede Neptun, fandt man en stor mørk plet - en storm. Siden dengang har Neptun ikke været besøgt af rumsonder, men er kun blevet observeret af teleskoper fra Jorden.Men man har kunnet se den store storm gradvist blive mindre. Dermed adskiller den sig fra Jupiters store storm den røde plet (GRS). Dermed er man helt på bar bund hvad angår dens oprindelse og udvikling, når man åbenbart ikke kan sammenligne dem., skriver Hubblesite

Huibble finde ny måne om Neptun

Da Voyager sonden i sin tid passerede Neptun, spottede den en lille indre måne om planeten, men man tabte den af syne, inden dens helt præcise bane blev fastslået. Nu har astronomer der har gennemgået serier af tidligere Hubblefotos af Neptun fundet den igen!

Kilde: SETI Institute