JordenSidste efterår konstaterede ESA's satellitter, at et område i USA har langt højere methan-koncentrationer end resten af USA.Hvorfor er et mysterium, fordi satellitmålingerne ikke var præcise nok til at lokalisere kilden til al den ekstra methan.
Forskerne har naturligvis nogle bud, men mistænker udslip fra olie- og gasaktiviteterne, geologisk methan-udslip; kulminer og naturgasudsivninger.Derfor vil man i april koordinere en fælles indsats med fly, jordmålinger og satelitter

LÆS NASA's 'Scientists Take Aim at Four Corners Methane Mystery'