Venus overflade
Selvom dagene i Corona-isolation kan føles lange, er det meget længere på Venus, hvor en dag - dvs planetens rotation - varer 243 dage!
men til trods for denne astadige rotation, roterer Venus' atmosfære meget hurtigere end selve planeten. Man har således vidst at Venus atmosfære roterer 60x huirtigere ned selve planeten, men man har hidtil ikke kunnet forklare hvad der driver og vedligeholder denne super-rotation

Astronomer fra Hokudai universitetet har studeret data fra den japanske Akatsuki sonde der kredser om Venus,og har ved at følge IR og UV data kunnet følge de termiske bevægelser i atmosfæren. Og de bemærkede tydelige temperaturforskelle på forskellige breddegrader, som ikke kan forklares uden en nord/sydlig vind-rotation. Umiddelbart tydede det på vindbevægelser på tværs af breddegraderne, som burde svække og bremse de voldsomme vestlige vinde. Men de bemærkede også en langsom meridional bevægelse, som de kunne relatere til de voldsomme vestgående vinde; Når vindene presser varm luft om på den koldere natside, skabes et tryk op over polerne, som laver de nord/sydlige vinde.

Det fungerer med andre ord som et atmosfærisk tidevand, som holder de voldsomme ækvatoriale vinde ved lige, skriver forskerne under titlen Atmospheric tidal waves maintain Venus’ super-rotation