Venus' skydække Venus er et af de mest ugæstfrie miljøer i nærheden, med en atmosfære af CO2 og svovlsyre, 460'C temperaturer og et tryk ved overfladen der svarer til trykket 3km under havets overflade på Jorden.
Men højere oppe i atmosfæren er trykket og temperaturen laver, så flere har spekuleret på, om der kan være mikroorganismer i Venus atmosfære.

Og nu har engelske forskere fundet signaturer efter giftgassen Phosphin (PH3).
Det bemærkelsesværdige ved fundet er ikke selve gassen, men det faktum at det på Jorden dannes af bakterier og at man ikke kender nogen geologiske/atmosfæriske processer som kan danne det; Altså en meget stærk biomarkør. Der kan altså gemme sig mikroorganismer i Venus's skydække skriver ESO.
Men der kan dog være hidtil ukendte mekanismer på spil som danner phosphinen, så der skal flere beviser til før man kan være sikker.