Ved at bruge data fra den nye Japanske Hinode sol-satellit som studerer Solen ved en lang række bølgelængder, har man gjort det overraskende fund at de mørke områder omkring solpletter, bidrager væsentligt til solvinden.

Fordi disse områder ikke udsender så meget UV-lys som jo dominerer soludstrålingen, har man ikke før været klar over hvor meget de bidrager til solvinden.

flares

Men de nye undersøgelser med det ekstreme UV sepktrometer har gjort det muligt at se et væsentligt flow ud fra dem.

Man har ganske vist kendt til dette plasma flow længe, men det har været umuligt at sige om det blev fanget i de magnetiske feltlinier og dermed blev forhindret i at bidrage til solvinden

Flares

Og de nye billeder viser tydeligt at flowet fortsætter langt op, og i alt fald ikke fanges i de "loops" som magnetfeltlinierne skaber.

Kilde: NRL