Mælkevejen og Skywatcher Flextube
Hvor meget vejer Mælkevejen?
Det spørgsmål har mange forskere i tidens løb forsøgt at beregne - men så kommer nye teknikker og estimater over bla. mørkt stof og blander sig.
En ny undersøgelse har beregnet massen ved at måle forskellige stjerner og gastågers rotation om Mælkevejens centrum i forskellige afstande, eftersom tyngdekraften er den masse der befinder sig indenfor afstanden mellem et objekt og massecenteret.

Med disse data har de så kunnet skabe en rotationskurve (omdrejningshastighed/afstand), for at beregne hvor meget masse der er hvor. Og kombineret med andre analyser af Mælkevejens mørke stof som anslår at 93% af Mælkevejens masse er mørkt stof, er de kommet frem til at Mælkevejen vejer 890 milliarder solmasser.
Det skriver de i artiklen 'A robust estimate of the Milky Way mass from rotation curve data' på arXiv er i god overensstemmelse med andre analyser.