En stor tysk/amerikansk galaksesimulation af hvordan galakser har udviklet sig siden Big Bang kaldet TNG50. TNG50 simulerer 700 galaksers udvikling, med 2 mia (2 × 2160^3) mørke stof partikler galaksernes form i detaljer ned til 8500 Solmasser. Dermed er det lykkedes at vise hvordan geometrien af de kosmiske gasser som flyder omkring- og suges ind i galakserne, afgør galaksernes strukturer og vice versa skriver forskerne på MNRAS