17 Dec. endte GRAIL sonden med et nedslag på Månen og skabte en gas- og støvsky efter nedslaget, som LRO sonden analyserede med  LAMP instrumentet (Lyman Alpha Mapping Project).  Udover de forventede stoffer registrerede den også Hydrogen og kviksølv.

Kilde: Southwest Research Institute