Fundet af striber (striationer) i interstellare stjernedannende skyer, gør det muligt at kortlægge skyernes 3D struktur, ved at kortlægge skyernes 3D struktur. Det skyldes at striberne dannes pga bølger, man kan analysere som om det er musik og dermed beregne skyernes tæthed og indre struktur skriver Aris Tritsis fra ANU i artiklen