Hestehovedtågen i falske farver  er viser forskellige iR bølgelængder De fleste kender Oriontågen, men den er kun en lille del af en stor stjernedannende gassky, som fylder hele Orion-stjernebilledet. Hestehovedtågen (Barnard 33) er en lille tæt støvsky formet som et hestehoved i Orionkomplekset, hvor der ikke dannes stjerner.

For at undersøge hvorfor der ikke dannes stjerner i B33, har astronomer studeret den med en kortlægning med SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy). Fordi B33 er så tæt, skærmes dens indre fra den omkringliggende UV stråling fra nye nabostjernedannelser. Så selvom dens ydre påvirkes og opvarmes af strålingen, er dens indre præget af kolde molekylære gasser (CO og støv) som ikke bliver varme nok til at danne stjerner som forholdene er nu.

Men selvom man nu bedre forstår processerne, kan modellerne ikke forklare dens form, som det vil kræve yderligere undersøgelser at forstå.
Men resultaterne viser til gengæld hvordan den intense stråling fra stjernedannelser har en selvbegrænsende effekt citerer NASA forskerne