Gasskiven om  NGC 3147s centrale sorte hul
Normalt er de supermassive sorte huller i galaksecentrene enten omgivet af gas/støv bånd som bliver hevet ind i det sorte hul i store klumper og tilføres materiale udefra; Afhængigt af hvor meget interstellart støv der er i galaksens indre, kan denne proces og støbbåndende være en mere eller mindre massive.
Men målinger af støvskiven om det centrale sorte hul i galaksen NGC 3147 overraskede astronomerne, for istedet for massive torrus'er, fandt man istedet en tynd skive af støv og gasser som hvirvles hurtigt rundt om det sorte hul med hastigheder optil 10% af lyset hastighed.
Hvirvlen om det sorte hul blev opdaget ved at måle rød- og blåforskydninger af lyset fra støvet tæt om kernen i NGC3147; Derved kunne man se at det er en tynd gasskive der rødforskydes på den ene side af hullet når det fjerner sig fra os blåforskydes på den anden side.

Dermed er der et næsten frit kig direkte ind til den inderste skal af gasser om det sorte hul!
Desuden er det også en unik mulighed for at teste Einsteins relativitetsteorier, når vi kan studere gasser der hvirvles så hurtigt rundt skriver ESA på deres Hubblesite