Forskere fra University of Warsaw har kortlagt over 2000 cepheid variable stjerner, fordelt over hele Mælkevejen og har dermed skabt et 3D kort over Mælkevejens form og arme. Deres kortlægning ikke alene bekræfter at Mælkevejens skive ikke er flad, men er "vredet", men viser at den er endnu mere skæv end undersøgelser fra 2018 har vist.

Ved at beregne Cepheidernes aldre og antage at jævnaldrene nærliggende Cepheider er skabt sammen, har de også vist hvordan Mælkevejens arme har udviklet sig de sidste milliarder år, så Cepheiderne er endt hvor de er nu.
Kortlægningen er publiceret i Science