Andromeda and the Milky Way Collide! from ICRAR on Vimeo.


Om et par milliarder år, vil vores egen galakse Mælkevejen kollidere med vores store nabogalakse i Andromeda M31. Eftersom Andromeda altid har været anset for at være flere gange større end mælkevejen, betyder det at Mælkevejen vil opsluges af Andromeda.
Men en ny undersøgelse af Andromeda galaksens masse ved at måle stjerners undslippelseshastighed fra M31, viser at de faktisk er lige tunge. Traditionelle målinger af M31 har vist at den er større end Mælkevejen. Men M31 har åbenbart væsentligt mindre mørk masse end Mælkevejen. "Det ændrer fuldstændigt billedet af den lokale galaksehob"< siger Dr Kafle som står bag undersøgelsen fra ICRAR