Et stort udbrud på Solen skabte i første omgang et X1,9 røntgenglimt og siden et M8-9 soludbrud Solpletten har taget til i styrke og har dermed skabt massiv geomagnetisk aktivitet - Nordlys - som kan ses i Danmark og helt ned til Tyskland

Kilde: NASA