mikroskopisk udsnit af Mars-meteoritten Yamato 000593

Analyser af den 13,7kg tunge meteorit Yamato 000593 der stammer fra Mars, viser spor af mineraler som normalt kun kan dannes i flydende vand. På mikroskop-billedet ses de som de små kugler, som også findes i større udgaver på Mars (kaldet Spheruler) og også dér har skabt debat om forhistorisk flydende vand på Mars.

LÆS MERE hos NASA/JPL