Mars's isdækkede poler
Sidste år opdagede italienske astronomer ved hjælp af data fra Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS), ombord på ESAs Mars Express sonde tydelige signaturer af et lag flydende vand gemt under Mars's sydpol-kalot.
MARSIS er en højopløsningsradar på en lang antenne på Express sonden, som kan adskille forskellige lag ned til 5km's dybde.

I en artikel i Nature "Multiple subglacial water bodies below the south pole of Mars unveiled by new MARSIS data" uddyber de fundet med yderligere data, optaget siden deres første opdagelse. De nye data viser at søen strækker sig over ca 20x30km, ca 1km' under toppen af iskappen. De har desuden fundet 3 mindre "søer" der omgiver den.

Der er mange salte i støv og klipper på Mars's overflade, så de foreslår at vandet kan holdes flydende ved de lave temperaturer af det store tryk under isen, kombineret med et meget højt saltindhold. Artiklen citeres af AP