Jupitermånen Europa's isdækkede overfladeJupiter har et meget kraftigt magnetfelt, som dens mange måner bevæger sig igennem.
Og i et saltvandshav, som det man ved findes under Jupitermånen Europas iskappe, vil et sådan magnetfelt inducere elektrisk strøm, som udover at kunne være katalysator for dannelses af liv, også kan skabe strømme i det salt vand.
Franske forskere har derfor skabt en numerisk model af en sådan bevægelse, som viser at Europa kan have en slags "Golfstrøm" om sin ækvator, som cirkulerer varmere vand rundt med en hastighed på 2 cm/sek, modsat Månens egen rotation. En sådan retrograd rotation vil skabe stress i isen, som kan forklare de markante revner i Månens iskappe.

Desuden viser modellen at en del af magnetfeltet vil blive spredt om polerne, hvor det kan trække smeltevand op gennem isen. Det vil dels skabe et tyndere islag om polerne, og kan også forklare de geysere der har afsløret det gemte saltvandshav, og som netop sprøjter ud fra Europas poler. Analyserne er publiceret i artiklen A magnetically driven equatorial jet in Europa's ocean, Nature