New Horizon ved Kuiper bælte asteroide Efter den succesfulde passage forbi Pluto, fortsætter New Horizon sonden nu ud i det ydre solsystem, hvor den efter planen skal passere en Kuiper bælte asteroide, på samme måde som den passerede Pluto. Man havde udvalgt en række potentielle asteroider at besøge for sonden, og har nu udvalgt 2014 MU69. Den er ca. 45km stor og dermed 10x tungere end typiske kometer. MU69 menes at høre til klassen af oprindelige KPO'er, og dermed en af de byggesten, som planeterne er bygget af.

SE 'New Horizons Team Selects Potential Kuiper Belt Flyby Target' på John Hopkins University