Rester efter planeter om en udbrændt stjerne, afslører de tidligere exoplaneters geologi Et af problemerne med at studere exoplaneter, er at vi kun kan studere deres ydre atmosfære, mens vi intet ved om deres geologi. Derfor har forskere fra UCLA fundet en ny måde at studere klippeplaneter på; Vedat studere resterne af tidligere exoplaneter om hvide dværgstjerner. Hvide dværge er meget kompakte rester efter udbrændte stjerner. I deres enorme tyngdefelt er alle tungere grundstoffer faldet ind i centrum, så når man studerer dem, vil man kun se de letteste komponenter briint og helium.
Men alligevel dukker der mange andre tungere grundstoffer op, når man studere deres spektrum - og der er resterne af de planeter der engang har omkredset dem.

Så ved at studere spektret fra 6 sådanne hvide dværgstjerner, har astronomer og geokemikere fra UCLA fundet Silicium, kulstof, magnesium og oxygen. Når Oxygen går i forbindelse med metaller, danner de ikke nye metaller, men oxideret metal - rustne brokker mao. Ved at bruge matematiske modeller er det derefter lykkedes forskerne at identificere forskellige stadier af rust i planetresterne. Dermed har de sandsynliggjort at geokemien i de tidligere faste planeter har lignet Jorden og Mars's og at de jordlignende exoplaneters geokemi altså har lignet vores egne planeters, konkluderer de i undersøgelsen som er publiceret i Science