Venus

venusAtmosfæren på Venus er mildt sagt uvenlig; Bla. roterer den ekstremt hurtigt omkring planetens ækvator. dte har man vidst siden 1960'erme, men har aldrig kunnet komme med en passende forklaring på hvor energien kommer fra. Før nu!

Venus Express sonden har netop gennemført en 'aerodrag' manøvre der brugte dens solpaneler som vinger. Dermed kunne man måle atmosfærens densitet de 180km's højde den kom ned i.

Data fra ESA’s Venus Express viser, at Venus stadig er geologisk aktiv, og istand til at skabe vulkaner

Venus og Jorden betragtes normalt som søsterplaneter, men fra et geologisk perspektiv er de meget forskellige idet Jorden - som den eneste af de indre planeter - har pladetektonik.

Men Venus overflade ændrer sig alligevel, bare på en anden måde...