UranusGasplaneten Uranus har et år på 84 Jordår - den tid det tager den at kredse om Solen. Ligesom på Jorden påvirker det naturligvis klimaet og dermed også hvordan den reflekterer sollyset. Men dens lysvariationer har aldrig svaret helt til dens år da den har talrige kortere variationer. cykliske variationer er ligesom bølger, for når bølger mødes, kan der opstår uventede interferensmønstre.
Karen Aplin fra Oxford University har studeret Uranus lysvariationer og renset dem for de årlige variationer. Gemt i variationerne fandt hun en 11 årig cyklus som svarer til Solens solpletcyklus.
Hendes analyser og simulationer viser at der sker kemiske ændringer i Uranus skytoppe, som hun mener skyldes kombinationen af sollysændringer og kosmisk stråling, der til sammen skaber lysændringerne på Uranus synlige skytoppe.
Kilde Oxford University