Nattehimmel med zodiakal-lys

I gennemsnit rammes rumfartøjer af 50 nano-støvpartikler/sekund i det interplanetare rum. Det er resultatat af analyser af 7års data fra STEREO solteleskoperne, som dermed kan konkludere at nanostøv (støvpartikler der er mindre end kysets bølgelængde) udgør en væsentlig del af solsystemets samlede masse

Kilde: Harvard