Britiske forskere blev overraskede over at finde store ligheder mellem den måde et soludbrud spredes på og Supernovaresten M1. Forklaringen er, siger de, at begge dele styres af stjernens magnetfelt og dermed kommer til at ligne hinanden.
Kilde: University College of Lonon