Lige pt. observerer NASA, ESA, JAXA og flere jordbaserede observatorier ved omkring 50 forskellige bølgelængder! Og grunden til al den paparazzi-aktivitet er at hver bølgelængde viser forskellige dele af Solen. Her er et overblik

Grunden er dels at kort bølgelængder ikke kan gennemtrænge så meget, så man med de længere bølgelængder kan trænge længere ned i Solens atmosfære, og dels at forskellig aktivitet i Solen udsender forskellige bølgelængder: højenergi fænomener udsender røntgen, mens almindelig brint varm brint udsender infrarødt lys.

  • 4500Å: Sviser Solens synlige overflade eller photosphere.
  • 1700Å: Viser også den synlige overflade,, men også kromosfæren iige over dem
  • 1600Å: Viser en blanding af den øvre fotosfære og den såkaldte transitions-region mellem overfladen og koronaen
  • 304Å: Viser lyd fra overfladen og  transition region.
  • 171Å: Viser koronaen som er den øverste atmosfære, samt de magnetiske loops, når der er udbrud
  • 193Å: Viser en lidt varmere del af koronaen.
  • 211Å: Vider de var,e magnetisk aktive regioner i koronaen
  • 335Å: Viser de varme magnetisk aktive regioner i koronaen
  • 94Å: Fremhæver koronaen varmeste dele når der er udbrud
  • 131Å: Det varmeste materiale i udbruddende

Solens mange ansigter eller lag

Her er Solen vist ved alle de forskellige bølgelængder den overvåges ved

Kilde: NASA Sunearth missionpages