Det seneste unormalt lange solplet minimum har skabt usikkerhed om hvor regelmæssig Solens 11-årige solpletcyklus er. Men nye studier af Beryllium-10 isotoper i iskerner viser at den 11årige cyklus fortsætter uændret.

Beryllium-10 isotoperne i isen stammer nemlig fra solvinden, så man har fundet en direkte sammenhæng mellem solplet aktiviteten og koncentrationerne af Beryllium-10 isotoper i isen.

Deres analyser har på den måde kunnet følge Solplet-aktiviteten meget nøje helt tilbage til 1610 og dermed også gennem dele af den såkaldte "lille istid" fra 1400-1850.

Og de har fundet at selvom den overordnede solaktivitet ændrede sig, så fortsatte den 11årige cyklus uændret.

Solplet aktiovitet (ned.)modeller øverst. Kilde: http://www.agu.org

Solen har også nogle længerevarende cyklusser, og det minimum man oplevede dengang skyldtes så et af disse længerevarende minima, som man også kan fornemme af grafen herover

Kilde: American Geophysical Union