Massivt Soludbrud (Fotograferet af SDO rumsonden)Solen udsender en konstant strøm af energi og ioner med Solvinden, som naturligvis betyder at Solen bliver lettere. Dermed reduceres dens tyngdetiltrækning som holder planeterne sammen også,så effektivt betyder det at Solsystemet vokser!

I klassisk fysik kan man næsten ikke måle effekten som er ret lille, men relativistisk kan man.
Ved at analysere Merkur sonde MESSENGERs data, har det nu været muligt at måle reduktionen af tyngdekraften, som er beskrevet i en artikel i Nature. Målingerne viser at Merkurs bane ændres med ca. 0.029”/århundrede. Det svarer til et massetab på Ṁ⊙/M⊙ (1,124 ± 0,25) × 10−13 pr århundrede. Dvs at Solens årlige massetab er 0,0000000124%. Se også en lidt mere letfordøjelig omtale af resultaterne på Physicsforum