Solvinden rammer Jorden og Mars

Magnetfeltet har altid været betragtet som Jorden naturlige forsvar mod solvinden; Forklaringen er jo enkel og til at forstå. Men nu har man endelig kunnet bevise det, ved at analysere data fra et større soludbrud i 2008. For ved det udbrud blev Jorden og Mars ramt af nøjagtig samme del af Solvinden og man derfor kunne se den præcise forskel i hvordan atmosfæren reagerede.

For at udelukke andre forklaringer, skal man jo have et ligeligt sammenligningsgrundlag, og da solvinden jo varierer kan man ikke udelukke at der er andre variationer der også spiller ind.

Men analyser af dataene fra 2008 passagen har vist at det var nøjagtig samme del af solvinden der ramte først Jorden og dernæst Mars. Og med ESA's Mars Express sonde som har instrumenter til at måle Mars magnetfelt, kunne man dermed se hvordan Mars's magnetfelt og atmosfære reagerede på den samme påvirkning fra Solen.

Planeternes magnetfelter og SolvindenVenus menes også at have et rimeligt kraftigt magnetfelt, men da den er tættere på Solen presses dens magnetfelt tættere ind end Jordens kraftigere felt. Mars til gengæld har ikke meget magnetfelt til at beskytte sin atmosfære. Solvinden menes derfor at være hovedansvarlig for at Mars kun har en tynd atmosfære tilbage.

Kilde: ESA Space Science
LÆS OGSÅ: Artiklen "Storms from the Sun" fra NASA