Solen

Soludbrud og Solvind Soludbrud eller 'Coronal Mass Ejections' (CME) er voldsomme udbrud som sender materiale ud i rummet og mod Jorden med hastigheder op mod 2000km/s.

Men på baggrund af data fra MESSENGER rumsonden som kredsede om Merkur, har man nu fundet at udbrudene også har en sekundær komponent - dvs en langsommere bølge som bevæger sig med "kun" 750 km/s, efter det første udbrud.

Det betyder at Jorden rammes af en hård chokbølge og derefter af den langsommere bølge skriver Planetary Science Institute.
Massivt Soludbrud (Fotograferet af SDO rumsonden)Solen udsender en konstant strøm af energi og ioner med Solvinden, som naturligvis betyder at Solen bliver lettere. Dermed reduceres dens tyngdetiltrækning som holder planeterne sammen også,så effektivt betyder det at Solsystemet vokser!

I klassisk fysik kan man næsten ikke måle effekten som er ret lille, men relativistisk kan man.
Ved at analysere Merkur sonde MESSENGERs data, har det nu været muligt at måle reduktionen af tyngdekraften, som er beskrevet i en artikel i Nature. Målingerne viser at Merkurs bane ændres med ca. 0.029”/århundrede. Det svarer til et massetab på Ṁ⊙/M⊙ (1,124 ± 0,25) × 10−13 pr århundrede. Dvs at Solens årlige massetab er 0,0000000124%. Se også en lidt mere letfordøjelig omtale af resultaterne på Physicsforum
Jorden set fra ISS i en dag med klart rumvejr"Rumvejr" er den solvind og stråling, som satellitter og Jordens øvre atmosfære udsættes for. Det er især Solen,men og udbruds retninger, Jordens aktuelle hældning (årstid) og naturligvis mængden af sol-aktivtet der afgør rumvejret.
Engelske forskere har analyseret data fra den sidste solpletcyklus, sammenholdt med historiske rumvejrs-data og har fundet statistiske sammenhænge som i deres model kan bruges til at forudsige rumvejret i fremtiden, for at gøre bla. rumfart sikrere. Modellen skal stå sin prøve og forbedres i den kommende solpletcyklus, skriver Warwick University i en pressemeddelelse

31 juli opsendes Parker Solar Probe solobservatoriet (PSP), som skal så tæt på Solen at den faktisk er inde i dens yderste atmosfære. Fra en afstand af kun 6,4 mio km vil den bevæge sig på grænsen af Solens Korona, så dens varmeskjold er udviklet til at kunne modstå temperaturer op til 1500'C ifølge John Hopkins University
Solformørkelsen i USA 2017
USA stoppede idag op, for at se den totale solformørkelse, ligesom Europa gjorde for nogle år siden. Det blev en rigtigt god formørkelse og vejret var heldigt, at dømme efter det hav af billeder og videoer, der er blevet delt på nettet. Fx.Youtube, Facebook, ligesom NASA også har haft travlt