Solen

Nattehimmel med zodiakal-lys

I gennemsnit rammes rumfartøjer af 50 nano-støvpartikler/sekund i det interplanetare rum. Det er resultatat af analyser af 7års data fra STEREO solteleskoperne, som dermed kan konkludere at nanostøv (støvpartikler der er mindre end kysets bølgelængde) udgør en væsentlig del af solsystemets samlede masse

Kilde: Harvard

SOlsystemet

Analyser fra IBEX sonden sammenholdt med ældre data, viser ifølge forskerne, at den interstellare vind som passerer gennem solsystemet med en hastighed på 23km/sek. har skiftet retning i løbet af de sidste 40år

Kilde: SWRI mfl

krystallet i meteoren

Astrokemikere har fundet et helt ukendt krystal i Allende meteoritten der blev fundet på Hawaii i 1969. Krystallet som har formlen Ca3Ti2SiAl2O12, har fået navnet Hutcheonit. Analyser af krystallet kan vise hvordan vandet i asteroiden den stammer fra, kom ind i den, og hvordan den endte på Jorden

Kilde. Lavrence Livermore National Laboratory


Astronomer fra NASA og Stanford University der holder øje med Solen, siger at Solen nu kun er få dage fra at skifte polaritet: Polvendingen påvirker ikke planeterne meget, udeover at den er et fast element i Solens 11årige Solpletcyklus.
Kilde: Science@NASA

NASA's Solar Dynamics Observatory fejrer sin 3 års fødselsdag. Samtidigt fejrer et ESA/NASA værktæj sin 1 millionte film; NASA/ESA's Helloviewer
LÆS MERE om Helloviewer og SDO