Sol-fakkel

Matematiske modeller af data fra et kraftigt soludbrud 25 marts, har vist en direkte sammenhæng mellem hvordan plasmaet bevæger sig og magnetfeltet over Solens umiddelbare synlige overflade

Derved kan man måle magnetfeltets styrke ved simpelthen at måle radiusen på flux-rebet (flux-rope på bill. herunder) og plasmaets udbredelses hastighed.

Det er en konsekvens af den såkaldte  "Alfvén hastighed" som bestemmer vor hurtigt plasma kan bevæge sig i et medium, og som dermed  bestemmer en lineær sammenhæng mellem magnetfelt-styrken og chok-bølgens udbredelseshastighed.

NASA har allerede opsendt satellitter (STEREO) som kan måle magnetfeltet, og det er ved at sammenholde data fra STEREO, sammenholdt med jordbaserede observationer og den matematiske model, at man har kunnet eftervise denne sammenhæng. Selvom man dermed jo kan måle magnetfeltet fra Jorden bliver Stereo instrumenterne dog ikke overflødige, fordi de kan måle dem i 3D


Resultaterne offentliggøres i July 20 nummeret af Astrophysical Journal Letters.

Kilde: NASA