Print
Parent Category: Solsystemet
Category: Solen

 Indtil nu har man vejet planeterne i Solsystemet ved at se på deres måners- og rumsonders bevægelse om dem. Men det giver nogle unøjagtigheder, bla. fordi det kun er den masse der er indenfor baneradiusen man måler. Nu er et hold astronomer ved at måle planeternes samlede masse ved hjælp af pulsarer

 Pulsarer er små stjerner der roterer meget hurtigt og derfor udsender små meget regelmæssige signaler. Astronomerne vil så måle disse regelmæssige signaler når planeterne passerer ind foran dem, for at se hvor meget de påvirkes af deres tyngdefelt.

Det gør det for det første muligt at kontrollere de almindeligt opnåede målinger og derved øge målingernes præcision. Men det gør det også muligt at veje hele planetsystemet, så man får den samlede masse med i betragtning. Der er fx. ikke nogen der ved hvor meget de ioner ser trækkes rundt i Jupiters enorme magnetfelt vejer, men de vil komme med i den nye målemetode.

Kilde: CSIRO